Moderaterna

Politiker ska inte leda försvaret

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 14:03 CEST

- Tanken att försvarsmakten skall ha en civil ledning är fel. Försvarets uppgift är att möta militära hot och utföra militära uppgifter. Det är en verksamhet som ledningsmässigt inte skall blandas ihop med civila uppgifter. Den militära verksamheten är av en sådan natur att gränsdragningen skall vara tydlig och klar. Försvaret skall präglas av en militär professionalitet i alla nivåer. Ytterst är det regeringen som är den civila instans som har det övergripande ansvaret för hur militära förband skall användas.

Det säger moderaternas ledamot i försvarsberedningen Gunnar Hökmark i en kommentar till Håkan Juholts, Anders Svärds och Lennart Rohdins artikel i Svenska Dagbladet idag.

- I en tid då den svenska försvarsmakten används i svåra och riskfylla militära operationer på mycket länge är det en konstig tanke att den skulle bli bättre av att ledas av civila utan militär utbildning och kunskap. Erfarenheterna från den polisiära verksamheten talar inte för att den lösning som artikelförfattarna uttalar sig för leder till en bättre verksamhet, konstaterar Hökmark.

Riksdagsledamot Gunnar Hökmark