DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Politiker - sopa framför egen dörr!

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2003 10:00 CEST

En hörnsten i en demokrati är varje medborgares rätt att delta i det politiska livet. Men rättighet är inte alltid detsamma som möjlighet.

Det visar en undersökning som DHR, De Handikappades Riksförbund nyligen genomfört.

Vill man som rörelsehindrad engagera sig i något av våra sju riksdagspartier så gäller det att välja rätt parti ? eller bostadsort.

Som rullstolsanvändare står du bokstavligen utanför det lokala partilivet om du t ex har ambitionen att arbeta partipolitiskt (professionellt eller ideellt).

Bara vart fjärde partikansli är så tillgängligt att en rullstolsanvändare skulle kunna ha lokalen som sin arbetsplats! I 19 procent av de undersökta lokalerna går det att komma in, men fortfarande så är hela 56 procent av de nära 260 undersökta kanslierna helt otillgängliga!

Bäst ställt har Socialdemokraterna det. Hos dem är 49 procent av kanslierna helt godkända och bara 24 procent utestänger helt en medborgare som använder rullstol.

Lägst odds att kunna engagera sig lokalt i partipolitiken har man om man delar Miljöpartiets partiprogram. Då skall man bo i Östhammar eller Nynäshamn. Det är nämligen de enda av Miljöpartiets 27 undersökta kanslier där man som rullstolsanvändare skulle kunna tillbringa en hel arbetsdag. Andelen otillgängliga partikanslier för Miljöpartiet är hela 78 procent.

Men också som sympatisör för Vänsterpartiet, Kristdemokraterna eller Centern blir det avsevärda problem. Uttryckt i procent är de otillgängliga kanslilokalerna 68, 68 respektive 67 för de nämnda partierna.

Och för Moderaterna och Folkpartiet då?

Ja inte är det mycket bättre. I Folkpartiets fall är 26 procent av lokalerna helt tillgängliga och 55 procent helt otillgängliga. För Moderaterna är motsvarande siffror 21 respektive 53 procent.

?Mångfald är viktigt för demokratin. Genom att människor med olika erfarenheter och bakgrund möts speglas olika perspektiv. Detta leder till att politiska och andra beslut blir fullständigare och mer representativa.?

Så står det i den nationella handlingsplan för handikappolitiken som antogs av riksdagen år 2000 och som har till mål att göra Sverige till ett land för alla, även de medborgare som har någon form av funktionsnedsättning.

Men dom som skall se till att det blir gjort, de förtroendevalda, politikerna verkar inte ha läst planen lika noga som vi som planen berör.

Det är hög tid att göra det. Sopa framför egen dörr till att börja med - eller sätt åtminstone in en dörröppnare.

Hela undersökningen som omfattar 258 partikanslier på 51 orter finns att läsa på www.dhr.se