Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Politiker: Uppdatering och några bra artiklar om utvisningarna till Afghanistan

Press Release   •   Jan 15, 2018 01:26 CET

Kära alla politiker!

Jag vet att ni har skäppan full. Ni har inte en chans att följa med allt vad som skrivs om asylprocessen för de ensamkommande ungdomarna. Här kommer en uppdatering samt länkar till bra artiklar. 

LITE UPPDATERING

Civilsamhället mobiliserar för fullt. Boenden för 18-åringar letas och hittas på alla orter. Allt fler medborgare engageras. Den som tagit emot en ensamkommande i sitt hem kommer inte att acceptera en utvisning. Antalet gömda ungdomar ökar dag för dag. Penninginsamlingar till de papperslösa organiseras. Ett "idrottsupprop" växer snabbt. 

Gränspolisen mobiliserar för fullt. De är ute på stationer, tåg, torg, och söker också upp privata hem. För dem i förvaret kommer verkställighetshinder för gymnasiestudier att skrivas, och gränspolisen kan inte utvisa dem. I värsta fall blir de i förvaret tills deras ärenden kan prövas efter den nya gymnasielagen. Kostnaden är 3 644 kr per dygn.

15 självmord under 2017 har rapporterats till #Vi står inte ut. Antalet kan väntas öka under 2018. I facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! bedrivs suicidpreventivt arbete i stort sett varje natt. Utan det arbetet hade säkerligen antalet fullbordade självmord varit större. 

Den nya gymnasielagen måste förbättras. Konstruktiva synpunkter har skickats till riksdagens alla politiker. Om lagen inte förbättras kommer den inte att få önskad effekt, dvs. att flera tusen kan få stanna. 

Brevet till socialministern m.fl. har inte fått något svar. Det handlade om behovet av stödinsatser för hjälparna, de uppemot 100 000 människor som finns runt omkring de utvisningshotade och som mår allt sämre. 

ARTIKLAR

Skammens år 2017: Utvisningarna till Afghanistan  Sammanfattning av de viktigaste händelserna. 3.1.2018

Margareta Söderberg, 80: Öppet brev till mina förtroendevalda. Ni har blivit mina fiender! 17.12.2017  

Rune: Lättare att jobba med döende unga än med utvisningshotade 29.12.2017

Rättsosäker asylprocess skapar förtroendekris för demokratin Bertil Egerö, Dalademokraten 11.1.2018

Att fly för livet är inte "spännande", Fritzon  Lise Blomqvist, Aftonbladet 10.1.2018 

Hur ska jag förhålla mig till mitt land? Matilda Brinck-Larsen, Expressen 5.1.2018

Det är hög tid att sluta prata och börja agera Terese Hansen Smålandsposten 13.1.2018

Sverige kan bättre - låt barn och unga stanna! Gunnar Nordberg, L Kronoberg, Dagens Samhälle 4.1.2018

ANNAT MATERIAL 

Åldersbedömningar Här hittar du länkar till alla viktiga artiklar om åldersbedömningarna.

Migrationsverkets brister Här listas rapporterade brister i Migrationsverkets utredningar. Sidan uppdateras allt eftersom, med allt fler referenser. 

Nytt från Afghanistan Här kan du bland annat hitta information om hur de ensamutvisade har det i Afghanistan.    

Hur mår hjälparna? Här hittar du information om compassione fatigue eller sekundär traumatisering som drabbar många av dem omkring de utvisningshotade.  

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193