Tankesmedjan Liberalerna

Politikerna måste städa framför egen dörr i debatten om bolagsstyrelser

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 21:25 CET

Könskovoteringsdebatten återkommer med jämna mellanrum. Det är ofta politiska partier som kräver könskvotering till börsbolagens styrelser. 2006 var det regeringen Persson som genom en utredning av Catarina af Sandberg lade fram ett lagförslag om könskvotering i företagens styrelser. Senast var det partiledningen i Moderaterna som lade fram samma förslag till sin partistämma, men som avvisade tanken.

Men efter att kvoteringsdebatten är avklarad går allting går tillbaka till dagens situation. Det är därför kvoteringsdebatten periodiskt dyker upp likt ett urverk.

Politikerna måste själva börja att ändra på sina egna ordningar och strukturer innan man ställer hårdare krav på näringslivet. Exempelvis till valen av ledamöter i kommunala bolagsstyrelser.

Som alltid är det vilken partitillhörighet som avgör för att bli vald till en kommunal bolagsstyrelse. Därefter kommer lojalitet samt väl uträttat arbete i politiska församlingar. Så länge kommunpolitikerna i första hand utgår från partibok istället för kompetens, skall man inte ställa några som helst krav på näringslivet om hur deras bolagsstyrelser skall se ut. För politiken ställer i dag stora krav på börsbolagen och inte bara om könstillhörigheten.

I ett kommunalt bolag är det bolagsordningen och affärsidén som skall styra och inte de politiska grundvärderingarna och partipolitiken. Ändå väljer partierna ledamöter utifrån partibok.

- Det är dags för politikerna att städa framför egen dörr, säger Jan Rejdnell som är verkställande ledamot i Tankesmedjan Liberalerna.

För att kraven på näringslivet skall bli trovärdiga måste politikerna i kommunerna prioritera kompetens framför de gamla strukturerna med partitillhörighet. Det är faktisk en helt annan sak att sitta med i en politisk nämnd än i en bolagsstyrelse. Varför inte bjuda in kompetenta styrelseledamöter från näringslivet som också kan bli en garant för att inte otillbörlig konkurrens sker med de privata bolagen på marknaden?

Fär några veckor sedan startade Tankesmedjan Liberalerna, Företagarförbundet och nätverket Ruter dam en lista på kompetenslistan.se /bolagslyftet.se för kompetenta kvinnor som vill bli valda till en bolagsstyrelse. I dag har över 240 kvinnor anmält sig. Listan växer för varje dag. Det finns kompetenta kvinnor som vill bli nominerade till en plats i en bolagsstyrelse. 

Tankesmedjan Liberalerna är en Do Tank. Det innebär att vi driver ett tiotal områden som behöver utvecklas i liberal anda i svensk politik. Vi driver dessa frågor på olika sätt. Ett sätt är att uppmärksamma när dessa frågor skriver och uppmärksammar dem i media. Utvalda ledare, debattartiklar, egna artiklar och utspel etc. kommer med i nyhetsbrevet varje vecka. Det innebär inte att andra områden också kan vara intressanta att belysa och ta upp. Men vi koncentrerar oss och kommenterar inte hur opinonsundersökningarna svänger för de politiska partierna. Det dagsaktuella skall röra ideologiska frågor samt vision om hur vårt samhälle skall utveckla. http:wwwliberalerna.nu