Naturskyddsföreningen

Politikerna splittrade om skydd för barnens skogar

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:14 CEST


Det behövs lagkrav som ser till att barn får en bra utomhusmiljö med skog att leka och lära i. Det håller de flesta riksdagskandidaterna i det rödgröna blocket med om. Allianspartierna är mer splittrade i frågan, en majoritet av centerns och kristdemokraternas riksdagskandidater vill införa sådana lagkrav, medan moderater och folkpartister är tveksamma.

– Det bör finnas en majoritet i riksdagen för en lagförändring på det här området. Jag hoppas verkligen att den regering som tillträder efter valet tar fasta på det och lägger ett förslag som garanterar att det finns skog och natur i barnens utemiljö, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den tätortsnära skogen har många olika värden, så väl sociala, biologiska, kulturella som pedagogiska. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen har bättre hälsa, är mindre stressade, har bättre motorik och en högre koncentrationsförmåga än andra barn. Därför är det extra viktigt att skolbarn har skog och natur i sin närhet, menar Naturskyddsföreningen.

En förutsättning för barns vistelse i skogen är att skogen är lättillgänglig. Forskning visar att ett grönområde bör ligga inom 300 meter från en skola eller bostad för att användas regelbundet.
Naturskyddsföreningens förslag, som testades på 464 valbara kandidater på partiernas riksdagslistor, handlar om en förändring av Plan- och bygglagen med nya regler för att säkerställa tillgång och kvalitet på barns utomhusmiljö när kommunerna planerar, särskilt vad det gäller skogar.

Skillnaderna i svar mellan partierna var stor. I Miljöpartiet och Vänsterpartiet tyckte 100 procent respektive 92 procent att det var ett mycket eller ganska bra förslag. 79 procent av Socialdemokraterna stödde förslaget. Inom alliansen var bilden mer splittrad. I Folkpartiet och Moderaterna tyckte bara 48 procent respektive 33 procent att det var ett mycket eller ganska bra förslag. 76 procent av Centerns kandidater och 78 procent av Kristdemokraterna tyckte dock att det var ett mycket eller ganska bra förslag.

– Det viktiga är att vårt förslag har ett starkt politiskt stöd inom båda blocken. Vi tror att lagstiftning är ett bra första steg för att skydda värdefull natur nära tätorterna. Givetvis måste också kommunerna utveckla planer för vilka skogar nära skolor och bostadsområden som ska skyddas och hur de ska skötas på ett hållbart sätt, säger Märta Berg, projektledare för tätortsnära skog.

För mer fakta:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tatortsnara-skog/

För frågor kontakta:
Karin Åström, vice ordförande, 070-749 40 39
karin.astrom@naturskyddsforeningen.se
Märta Berg, projektledare tätortsnära skog, 08-702 65 46
marta.berg@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, tf presschef 070-794 04 070
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Svaren från riksdagskandidaterna på frågan om vad de anser om Naturskyddsföreningens förslag att i Plan- och bygglagen införa regler som säkerställer tillgången och kvaliteten på barns utomhusmiljö vid all planläggning i och i närheten av tätorter, särskilt vad det gäller tillgången på skogar.

Svar i procent M C FP KD S V MP
Mycket bra förslag 9,7% 9,5% 20,0% 26,1% 36,0% 76,9% 94,7%
Ganska bra förslag 23,6% 66,7% 28,0% 52,2% 42,7% 15,4% 5,3%
Ganska dåligt förslag 38,9% 19,0% 4,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0%
Mycket dåligt förslag 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tveksam/vet ej/vill ej svara 20,8% 4,8% 48,0% 21,7% 18,7% 7,7% 0,0%

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00