Landstinget i Kalmar län

Politikernas arvoden i Landstinget i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 14:24 CET

Landstingets politiker får 2004 en höjning av sina arvoden som motsvarar den genomsnittliga löneökningen som landstingets anställda haft under året; 3,3 procent. Denna princip har Landstinget i Kalmar län tillämpat under flera år.

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Andersson (kd) har under 2003 ett arvode på 41 717 kr per månad. I en jämförelse med övriga 20 landsting/sjukvårdshuvudmän placerar detta honom på 18:e plats bland landets landstingsråd. Bara landstingsråden i Västerbotten och Dalarna har lägre arvoden.

I grannlandstingen Blekinge och Kronoberg, som båda är betydligt mindre än Landstinget i Kalmar län har landstingsråden 46 583 respektive 45 910 i arvode per månad.

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Anderssons arvodeshöjning innebär en ökning på 1268 kronor.

De flesta landstingsanställda läkare och högre tjänstemän i Kalmar län har högre löner än politikerna. Landstingsstyrelsens ordförande Anders Andersson ligger på 453:e plats i denna löneliga och de övriga heltidsarvoderade politikerna ligger på 470:e plats och därunder.

Ytterligare upplysningar: personaldirektör Håkan Petersson, 070-249 77 07