Institutet för medicinsk rätt AB

Politisk debatt med Margit Silberstein som moderator

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 13:52 CEST

Margit Silberstein modererar politisk debatt live på medicinrättsliga seminariedagarna. Journalisten Silberstein är bland annat känd från SVT där hon jobbat som politisk kommentator. Hon har också skrivit för SvD och Göteborgsposten.

Debatten äger rum under Institutet För Medicinsk Rätts årliga tillställning ”Rättsmedicinska Seminariedagarna” 12 -13 oktober och utgörs av representanter från riksdagens socialutskott. På agendan finns ämnen som våldet i vården, visselblåsarens viktiga roll och aspekter kring etik inom medicinsk forskning.

”Jag tror att många idag kan vara intresserade av att höra vad Socialutskottets ledamöter kan ha för tankar och idéer om hur hälso- och sjukvården ska kunna bli säkrare för både personal och patienter. Hotbilderna är många. Det gäller inte bara inslag av våld och hot utan också hur problemen med personalförsörjning och personalkompetenser kan få sina behövliga lösningar. Att Margit Silberstein är moderator under den här programpunkten är jag personligen mycket glad åt” Ulf Fröberg, chefsjurist IMR.

Debatten är en av många programpunkter under seminariedagarna men IMR välkomnar de journalister som önskar bevaka den politiska diskussionen.

För mer information, se IRMs hemsida eller kontakta oss direkt på telefon eller e-post.
Seminariet kostar 7.995 kr och genomförs på Operaterrassen i Stockholm, 12-13 oktober.

Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR, är det ledande informations- och utbildningsföretaget inom området medicinsk rätt. IMR erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar, konsulttjänster, medicinrättslig litteratur, support för ledningsansvariga och mycket mer.

Välkommen att ta del av vad vi kan erbjuda dig som yrkesverksam eller ledningsansvarig inom hälso- och sjukvård och socialtjänst!