Sveriges Annonsörer

Politisk övertygelse styr val av butik, enligt analys av Sveriges Annonsörer

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 14:50 CEST

Coop, ICA, Willys eller Hemköp? Politisk tillhörighet är i hög grad kopplat till valet av livsmedelsbutik, visar en färsk analys som Sveriges Annonsörer har tagit fram tillsammans med TNS Sifo.

Diagrammet visar hur stor andel av svenskarna som besöker en viss butik minst en gång i veckan. Butiksbesökarna är även uppdelade efter partisympatier. Exakta data finns presenterade i tabellen nedan. 

Vilken relevans har politisk tillhörighet för valet av butikens varumärke när vi handlar? Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har analyserat data från TNS Sifos Orvesto Konsument, där svenska folkets varumärkesvanor, för bland annat livsmedelsbutiker, har kopplats till politisk tillhörighet. De fyra största kedjorna har valts ut, vilka även är medlemmar i Sveriges Annonsörer.

– Man kan säga att den svenska blockpolitiken i mångt och mycket återspeglas i butiksval. Miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister är klart överrepresenterade bland Coopkunderna, medan Alliansens väljare hellre handlar på ICA, säger Erik Huss, Sveriges Annonsörers kommunikationschef.

Omvänt råder en tydlig politisk underrepresentation i vissa butiker.

– Centerpartister är exempelvis klart underrepresenterade i tre av de fyra analyserade butikskedjorna, det är huvudsakligen ICA som attraherar denna grupp, säger Erik Huss.

Axfood är mer politiskt neutralt, med en viss övervikt för s, v och sd. Erik Huss ser även kopplingar till hur kedjorna kommunicerar sin varumärkesprofil.

– Coop har exempelvis länge lyft fram sin gröna profil och stora utbud av miljömärkta varor, vilket verkar locka miljöpartister.

Traditionellt har synen på konkurrensen mellan dagligvarukedjorna Coop och ICA präglats av olika politiska förtecken och värderingar. Det har inte minst synts i kommunikationen, där den enskilde fria ICA-handlaren ofta ställts mot kooperationens kollektiva kraft.

ICA dominerar stort
Utöver de politiska värderingarna visar analysen att 61 procent av de svenskar som besöker en livsmedelsbutik minst en gång i veckan väljer ICA. Motsvarande siffra för Coop är 30 procent. På tredje plats kommer Willys med 15 procent, följt av Axfood-syskonet Hemköp på 10 procent. Sammantaget lockar alltså Axfood 25 procent av besökarna, vilket betyder att avståndet till Coop inte är särskilt stort.

(%)
ALLA
m
fp
kd
c
mp
s
v
sd
ICA
61
66
61
58
60
63
59
56
56
COOP
30
24
22
21
18
34
40
39
28
WILLYS
15
13
12
14
8
14
17
19
18
HEMKÖP
10
9
13
9
8
12
9
13
9
Källa: Källa: TNS Sifo/Orvesto Konsument 2013-05-07. Ålder: 16–80 år. Antal tillfrågade: 14 055 personer. Målgruppen motsvarar 7,3 miljoner svenskar.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare och mer ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag.
Läs gärna mer på www.annons.se