Piratpartiet

Politisk process kring ACTA drar igång i Europaparlamentet

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 18:24 CEST

Europaparlamentet har beslutat fortsätta med sin politiska granskning av ACTA, med avsikt att komma till beslut innan sommaren. Utskottet för internationell handel beslutade idag att inte fråga Europeiska unionens domstol om ACTA överensstämmer med ramfördragen.  

- Det här är en seger, säger Amelia Andersdotter. Parlamentet har redan fått många indikationer på att ACTA är oönskvärt. Europas innovativa informationsindustrier och unionens medborgare kunde knappast ha talat ett tydligare språk gentemot sina folkvalda. Etableringsfriheten, yttrandefrihet och tillgång till läkemedel står på spel. Att man väljer att ta de politiska och ekonomiska frågorna som väcks av avtalet på allvar är väldigt positivt. Nu är vi en institution att räkna med, och en institution som går våra medborgares bekymmer till mötes.

- Nästan hela den immaterialrättsliga debatten skjuter förbi alla viktiga frågor, fortsätter hon. Avtalet har förhandlats fram utan att man har haft någon bra översikt över vilka problem man egentligen försöker åtgärda. De problem man faktiskt har kartlagda, att det är så förbenat svårt att få reda på när man genomför lagliga handlingar och när man inte genomför lagliga handlingar, samt att i stort sett alla vardagliga aktiviteter internetanvändare ägnar sig åt innebär någon form av upphovsrättsintrång, det åtgärdar man inte. Där lägger man inga förslag på internationella avtal och harmonisering.  

Den tidtabell parlamentet nu har att rätta sig efter innebär en slutlig omröstning så tidigt som i juni 2012.

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Partiets politiska verksamhet riktar sig mot informationshantering i det nya samhället, och hur vi i lagar och affärsverksamheter hanterar informations- och kunskapsflöden. Piratpartiet står för ett ideal om informationsautonomi för varje individ - fri kunskapsdelning, fri kulturdelning och varje persons frihet att själv välja vilken data som tillgängliggörs och åt vem under vilken tid.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå. Ett internationellt och ett europeiskt samarbete har funnits sedan 2006.