Hylte kommun

Politisk samverkan i Hylte

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:38 CET

Igår kväll träffades en överenskommelse om en majoritet i Hylte där socialdemokraterna, centern, folkpartiet, vänsterns ledamot och delar av moderaterna ingår.

Överenskommelsen utgår från mandatfördelningen i Hylte kommunfullmäktige och bygger på en politisk plattform med 16 punkter. Dessa punkter är en fortsättning på det arbete som gjorts de senaste åren i gruppen Ansvar.

De partier som har anslutit sig till överenskommelsen är socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, delar av moderata samlingspartiet samt vänsterpartiets ledamot i fullmäktige.

Vidare har majoriteten kommit överens om fördelning av ledamöter utifrån sin storlek inom majoriteten. Denna uppgörelse ger (s) ordförande i kommunfullmäktige, vice ordförande plus tre ledamöter i kommunstyrelsen. Vidare kommer (c) att besätta ordförandeposten i kommunstyrelsen samt ytterligare två ledamöter.

Den grupp som nu bildar majoritet är även öppen för att fler kan ansluta sig.

På kommunfullmäktige i november väljs kommunfullmäktiges presidium och valberedning för kommande valperiod. I december väljs sedan representanter för nämnder och styrelser.