E.ON Sverige AB

Politisk vilja avgör biogasens framtid på Öresundsverket

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 12:00 CET

Under 2011 testades biogas som bränsle i Öresundsverket. Ambitionen är att biogas ska användas kontinuerligt i framtiden som en del av anläggningens bränslemix. Det som i nuläget hindrar en sådan utveckling är brist på biogas – och avsaknaden av politiska incitament för en storskalig utbyggnad av biogasproduktion.

- Biogas har en enorm potential ur ett hållbarhetsperspektiv. Den är ett utmärkt komplement till naturgas i kraftvärmeverk. Och nyckeln till en framgångsrik omställning av transportsektorn som idag står för en stor del av koldioxidutsläppen, sade Anders Olsson, vice VD, E.ON Sverige, då han på tisdagen redovisade 2011 års miljöbokslut för Öresundsverket.

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, var också med på pressträffen. Och han efterlyste en sammanhållen biogaspolitik. Han vill se statliga mål för produktion och användning av biogas, och incitament som underlättar för investeringar.

- Den biogasstrategi som regeringen utlovade för några år sedan lyser med sin frånvaro. Det saknas en plan för hur staten och de regioner som arbetar med biogas gemensamt ska bygga ut produktionen, sade Reepalu. 

E.ON planerar sedan ett år tillbaka en anläggning för produktion av andra generationen biogas – genom förgasning av fasta biobränslen. Just nu pågår en utredning kring etableringsplats och valet står mellan Malmö och Landskrona.

- Vi kommer att välja ort senare i år, men det definitiva beslutet om investering kan komma att dröja. Anläggningen kommer att kosta runt 4-5 miljarder kr, och i nuläget finns det en osäkerhet kring finansieringen, förklarade Anders Olsson.

Enligt planerna ska anläggningen ha en effekt på upp till 200 MW – eller 1,6 TWh producerad biogas. Det motsvarar fordonsbränsle till 125 000 personbilar under ett år, där normalförbrukningen motsvarar 1500 mil/år. Eller fjärrvärme till cirka 10-12 000 normalstora villor.

Den planerade biogasanläggningen är enligt Anders Olsson också en absolut förutsättning för biogas som en permanent bränsleresurs i Öresundsverket.

- En permanent inmatning av biogas i Öresundsverket hade varit ett naturligt utvecklingssteg. Men i nuläget finns inte de mängder som behövs för en kommersiell drift. I snitt produceras 1,4 TWh biogas i Sverige per år. Det är långt under Öresundsverkets gasbehov, avslutade Anders Olsson.

För mer information kontakta:
Ilmar Reepalu, 040-341002

Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 070-637 32 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare Kommunalrådsavd, 070-836 40 16

Fakta om Öresundsverket:

  • Öresundsverket är ett av världens effektivaste kraftverk. Anläggningen stod klar 2009, investering tre miljarder kronor.
  • Anläggningen eldas med naturgas och kombinerar en gasturbin med en ångturbin. Naturgasens höga energiinnehåll kombinerat med den valda produktionstekniken gör att 90 procent av bränslet kan tas tillvara vid Öresundsverkets produktion.
  • Öresundsverket kan producera 400 MW el och 280 MW värme samtidigt, vilket motsvarar 70 procent av de skånska hushållens elbehov och 40 procent av Malmös fjärrvärmebehov. 2011 uppgick elproduktionen till 1,5 TWh och värmeproduktionen till 0,5 TWh.
  • Genom att ersätta el producerad i kolkondenskraftverk har Öresundsverket minskat de globala koldioxidutsläppen med 593 000 ton under 2011.
  • Öresundsverket bidrar till att mildra effekterna av de nya elprisområdena.
  • Driften har varit förenlig med de lokala och regionala miljökraven. Och provtagningar från innan verket togs i drift samt från i höstas visar på motsvarande resultat för undervattensvegetation, bottenfauna och fiskfauna.

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.