Cancerfonden

Politiska åtgärder krävs för att stoppa ungdomars rökande

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 09:00 CEST

Pressmeddelande                                          Stockholm 2009-07-28

Politiska åtgärder krävs för att stoppa ungdomars rökande

Varje år börjar 16 000 ungdomar röka. Antalet rökare har varit konstant eller till och med ökat de senaste åren. En ny undersökning från Cancerfonden visar att föräldrarnas attityd påverkar om barnen röker eller inte. Både politiker och föräldrar måste ta ett större ansvar.

En ny undersökning som Cancerfonden låtit Synovate genomföra bland ungdomar 16-20 år visar att tre av tio röker.

- Det är väldigt tragiskt. Vi vet att dessa ungdomar löper en mycket större risk att drabbas av cancer än sina jämnåriga. Många av dem kommer att dö i sviterna av sitt tobaksberoende, säger Cancerfondens generalsekreterare Ursula Tengelin.

Erfarenheter från andra länder visar att Sverige kan bli bättre på politiska åtgärder för att minska rökning bland tonåringar.

- Vi kan inte stilla acceptera en stigande andel tonårsrökare. Det finns effektiva metoder för att tygla nyrekryteringen, bland annat högre priser, exponeringsförbud i butiker och en striktare tillämpad åldersgräns. Ändå har ingenting hänt sedan rökförbudet på restauranger för fyra år sedan, säger Ursula Tengelin.

Samtidigt är det inte bara regering och riksdag som behöver ta ett större ansvar att hindra nyrekryteringen av tonårsrökare. Cancerfondens undersökning visar att ett viktigt skäl till att ungdomar börja röka är att de attityder till rökning som de omges av. Risken att fastna i rökning är mycket större för barn vars föräldrar och kompisar röker.

Cancerfonden anser att attityden till rökning måste förändras, och föräldrarna måste ta sin del av ansvaret. 18 procent av ungdomarna som röker ibland, och 12 procent av dem som röker ofta, säger att påföljder från föräldrarna skulle kunna få dem att sluta. 80 procent uppger att deras föräldrar vet att de röker. Av de ungdomar som inte röker säger var fjärde att det beror på att de inte får för sina föräldrar.

- Vi vet att barn med rökande föräldrar löper en fyra gånger större risk att själva börja röka. Det är ett mer än tillräckligt skäl för alla föräldrar att fimpa för gott, säger Ursula Tengelin.

Undersökningen finns att hämta här: cancerfonden.se/press

För mer information, kontakta:

Britta Hedefalk, kommunikationskoordinator Cancerfonden. Tfn 08-677 10 41, 0768-14 74 41 eller e-post britta.hedefalk@cancerfonden.se