Stockholms Läns Landsting

Politiskt övertramp att entlediga landstingsdirektören (s)

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:48 CET

Det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz kommenterar beskedet om att landstingsdirektören Sören Olofsson slutar.

– Beskedet om att landstingsdirektör Sören Olofsson lämnar sin befattning betraktar jag som ett ensidigt beslut av den borgerliga landstingsledningen. Påskinandet av att beslutet skulle vara en gemensam överenskommelse mellan Sören Olofsson och den politiska landstingsledningen saknar all trovärdighet. Så sent som i en intervju för några veckor sedan i Dagens medicin utryckte Sören Olofsson sin uttalade vilja att få fortsätta sitt framgångsrika arbete som landstingets högste tjänsteman, säger Ingela Nylund Watz.

– Det är både förvånande och upprörande att den borgerliga landstingsledningen agerar på det här sättet mot en erkänt kompetent och duglig ämbetsman. Den borgerliga kritiken på riksnivå om att ämbetsmän ska värderas utifrån förtjänst och skicklighet klingar falskt när man på landstingsnivå väljer att istället göra politiska avvägningar. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt och de andra i landstingsledningen har mycket att förklara efter detta politiska övertramp, säger Ingela Nylund Watz.

– Sören Olofsson har under sin tid som landstingsdirektör fått ett oerhört brett erkännande för ett framgångsrikt ledarskap och också betrotts med viktiga utredningsuppdrag rörande hela landstingssektorn, nu senast rörande IT-samarbetet i sjukvården. Under föregående mandatperiod har Sören Olofsson med stor skicklighet verkställt de politiska beslut som i grunden effektiviserat sjukvårdens struktur i Stockholms län. Det faktum att landstingsdirektören gjort sitt jobb och genomfört i laga ordning fattade beslut av den tidigare politiska majoriteten har av den nya politiska ledningen tagits som intäkt för ett entledigande, säger Ingela nylund Watz.

– Sören Olofsson anställdes som landstingsdirektör för 5 år sedan efter en ömsesidig dialog mellan mig som oppositionsledare och det dåvarande moderata finanslandstingsrådet Ralph Lédel. Dagens besked om entledigande har däremot skett utan samförstånd med oppositionen, vilket är ett utryck för att man medvetet låtit snävt partipolitiska motiv gå före en oväldig värdering av skicklighet och kompetens. Den borgerliga landstingsledningen har agerat djupt orättfärdigt mot en enskild ämbetsman som förtjänar stor uppskattning för sin dugliga gärning, avslutar Ingela Nylund Watz.