Promosalons Sverige AB

POLLUTEC 2012 det årliga eventet för den internationella miljöindustrin 27 till 30 november 2012, Lyon Eurexpo i Frankrike.

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:01 CEST

Press release, augusti 2012.

Läs hela presskommunikén i pdf här.

POLLUTEC 2012

Den internationella mässan för utrustning, teknik och tjänster inom miljöbranschen äger rum 27 till 30 november 2012 på Lyon Eurexpo i Frankrike. Pollutec upptar nästan 110 000 m2 och samlar 2 400 utställare inom vatten, luft, energi, avfall, mark, risk-, mät-, kontroll och analyssystem. Mässan fokuserar på innovationer vilket visar sig i utställarmontrarna och de olika nomineringarna och priserna. Dessutom arrangeras ett brett konferensprogram med aktuella teman och internationella möten. Sedan början av maj noteras att antalet monterbokningar är märkbart fler jämfört med föregående år vilket bekräftar mässans viktiga roll inom miljöindustrin.  

Vad gäller ny utveckling och nya projekt fokuserar Pollutec i år på temat ett hållbart samhälle, som får ett eget utrymme på mässan (se info nedan) i kombination med det närliggande temat en hållbar industri med ett forum tillägnat miljöanpassade processer och tillverkningsutrustning. Dessutom, efter att ha uppmärksammat Brasilien, Mexiko och Chile, fortsätter Pollutec att fokusera på Sydamerika genom att utnämna Argentina till årets land.

Ett hållbart samhälle, ett viktigt tema på Pollutec 2012

På den 25e upplagan av Pollutec har arrangörerna bestämt sig för att fokusera på temat ett hållbart samhälle vilket ska genomsyra alla mässans avdelningar. En stor andel av miljötekniken som visas på Pollutec används i samhället och det är en stor utmaning och en nödvändig utveckling att minska miljöpåverkan, minska användningen av råvaror (material och energi) och anpassa samhället till klimatförändringar. En utveckling som sker, till exempel genom energieffektivisering, smarta elnät, miljöanpassade transportsystem, förnybar energi, energiåtervinning, omvandling av nedlagda gruvmiljöer, ekologisk teknik och, självklart, lösningar till vattenrening och avfallshantering i ett kretsloppssamhälle. Ett hållbart samhälle kommer att vara ett av två huvudteman på 2012 års mässa.

Lösningar till ett hållbart samhälle arrangeras under två dagar med konferenser och studiebesök. Med en internationell prägel (franska och japanska visioner kommer framför allt att presenteras) kommer mässan att följa fyra huvudteman: behovet av att anpassa den befintliga, eko-design och nya användningsområden, teknologiska synergier, styrning och integrerade genomförandefrågor.  Dessutom arrangeras ett Sustainable City Forum, som är en plattform där beprövade lösningar presenteras, och nya idéer framförs av ämnesexperter, speciellt inom energi och smarta urbana elnät.

Mer än någonsin kommer Pollutecs fyra roller stå i fokus: som informatör kring de senaste regelverken och utvecklingen som påverkar teknik och processer; som teknikövervakare, med presentationer av miljöinnovationer som nyligen eller snart ska släppas på marknaden; rollen som uppmärksammar forskning med presentationer av garantier och finanskällor som finns tillgängliga för miljöindustrin; och så, självklart, rollen som säljforum med syfte att uppmuntra relationer mellan miljöföretag från hela världen.

Som alltid så är innovationer i fokus på Pollutec, både genom de produkter som lanseras av utställarna (i montrarna eller på konferensprogrammet), på det temabaserade TV programmet på Pollutec eller inom ramen för alla de priser och utmärkelser på mässan (t.ex. the Business Awards for the Environment som presenteras av det franska miljöministeriet, ADEMEs Innovative Techniques for the Environment, EFP Awards of the European Environment Press, the Eco-entreprise export Awards of the ADEME International Club och miljöinnovationspriset för nystartade företag från Cleantech Republic). De tekniska innovationerna som är anmälda av utställarna finns tillgängliga online på www.pollutec.om när de registreras och en sammanfattning av de senaste innovationstrenderna för 2012 presenteras från och med september och framåt.  

 

Mässans olika avdelningar som är indelade efter teman underlättar för besökaren att uppdatera sig inom många olika områden: satellit applikationer (tillbaka i år), luftkvalitet, energi och energieffektivitet, risk- och miljömanagement, återvinning och utvinning, markfrågor, markarbete, företagande och miljöhänsyn, integration och, för första gången, ett hållbart samhälle och en hållbar industri. Påpekas skall också att, efter efterfrågan, har utbudet i Buy&Care som ägnas åt ansvarsfullt inköp, integrerats med produkter och hållbar utvecklingssektorn vid Pollutec Lyon.

 

Dessutom, för tredje året i rad, belyser Pollutec den senaste forskningen inom den gröna sektorn. Ännu en gång, förväntas flera competitiveness cluster, däribland de fjorton som ingår i Franska Ecotech network (nyligen utökat genom Optitech cluster), tillsammans med erkända forskningsinstitutioner samt banker och andra institutioner som ger vägledning och stöd till miljöinnovationer. Parallella satellitanvändingsområden, superkritiska vätskor, Phtocatalysm, vätgas och bränsleceller, andra viktiga teman som kommer ha en framträdande roll i år inkluderar värmeåtervinningssystem, mekanisk biologisk avfallssortering av organiska sopor och återanvända fasta bränslen (RSC).

 

Pollutec kommer åter igen att vara värd för en rad affärsmöten bl. a LeCleanteck (presentationer av start-ups från hela världen med projekt och innovationer den 27 nov) och b2b-mässa (internationella affärsmöten från 27 till 30 nov). På årets mässa är Afrika starkt representerat (Nordafrika, Senegal, Sydafrika…), och Asien (Japan, Kina, Sydkorea, Vietnam…), Nordamerika (Kanada, North Carolina…) och Latinamerika med Argentina som årets land. En stor nationell monter och en hel delegation med myndigheter och tillverkare från Argentina är planerad, och dessutom flera föreläsningar om aktuella miljöfrågor i Argentina, med fokus på vattenkvalitet och energi. En workshop riktad mot de Latinamerikanska och Afrikanska länderna planeras med syfte att uppmuntra diskussioner kring gemensamma problem.

Ett effektivt mässbesök

Mässarrangören utvecklar mässan mot mer lättförståeliga avdelningar designade för att med nya signalement göra det lättare för mässbesökaren att hitta. Parallellt med detta, satsar mässan på målinriktade och guidade turer med fokus på olika teman. Mässbesöket ska dessutom bli enklare tack vare den utbyggda spårvagnslinjen no 2 som nu sätter stationen Perrache i förbindelse med Eurexpo mässområde.  

 

Pollutec, 25th International Exhibition of Environment Equipment, Technology and Services.

27 till 30 november 2012, på Lyon Eurexpo (Frankrike)

www.pollutec.com

_____________________________________________________

För mer information, kontakta mässans representant i Sverige

Promosalons Sverige AB, tel: 08-660 40 11 eller sweden@promosalons.com