Promosalons Sverige AB

Pollutec bidrar till internationellt samarbete inom miljöindustrin

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2016 11:28 CEST

Läs hela presskommuniké här.

Pollutec bidrar till internationellt samarbete inom miljöindustrin

Pollutec 2016, som är den ledande mässan för miljö- och energisektorn, kommer att samla 2 500 utställare och 60 000 besökare från hela världen från 29 november till 2 december på Eurexpo Lyon i Frankrike. I samband med utställningens 27: e upplaga, kommer att främja utvecklingen av de internationella relationerna mellan de som är verksamma inom dessa sektorer.

Alltsedan starten har Pollutec fortsatt att locka ett stort antal internationella besökare. Varje mässa attraherar nu nästan 11 000 besökare från ett hundratal olika länder. Besökarnas mål är tydliga: de vill utveckla tekniska och kommersiella partnerskap, få teknisk information, få information om de senaste internationella erbjudandena och innovationerna samt komma i kontakt med de bästa leverantörerna. Pollutec är därmed en idealisk mötesplats för företag inom miljösektorn som vill exportera sin kunskap, utrustning, teknik och tjänster.

I detta sammanhang kan konstateras att den franska miljösektorn är särskilt dynamisk internationellt. Exporten under 2014 uppgick till 8750 miljoner €, främst inom återvinning av råvaror, avloppsvatten och förnybar energi (1). Denna export går till EU, Schweiz, Maghrebländerna, Västafrika, även Kina och USA.

Över 700 utställare från länder utanför Frankrike och många nationella och regionala paviljonger förväntas ställa ut på Pollutec 2016. Nationella och regionala paviljonger som Flandern, Vallonien, Luxemburg, Nederländerna, Sachsen, Bayern, Österrike, Schweiz, Tjeckien, Kina och Japan kommer att delta. Redan registrerade är utställare från Europa (EU (2), Schweiz och Monaco), Turkiet, Israel, Kina och från Sydkorea. Dessa indikatorer för 2016 års upplaga lovar gott för en fortsatt utveckling av det internationella samarbetet.

Mässan, förväntas besökas av många officiella internationella delegationer med politiska företrädare på hög nivå och beslutsfattare från Afrika (Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskusten, Gabon, Kenya, Senegal, Sydafrika, etc.), Asien (Hong Kong, Indien, Singapore, Thailand, etc), och även från Tyskland, Ryssland etc.

För första gången i år, har arrangörerna beslutat att sätta upp en plattform för projektidentifiering före mässan. Detta nya system kommer att baseras på att besökare frivilligt, när de registrerar sig, lämnar uppgifter om specifika projekt som de för närvarande är involverade i. Samtliga projekt som lagts in på detta sätt kommer sedan att finnas tillgängliga på plattformen som fritt kan användas av utställare. Tack vare detta blir det möjligt att nå angivna kontaktpersoner för projekten. Det geografiska ursprunget för de personer som lämnat uppgifterna, tillsammans med den plats eller område i världen där de avser att lansera sina projekt, kommer att finnas bland de parametrar som visas.

Under mässan kommer Pollutec att vara värd för den fjärde upplagan av Green Days, som anordnas av Enterprise Europe Network i samarbete med Handelskammaren i Rhône-Alpes-regionen. Green Days är en serie möten med affärsmän och specialister, dedikerade till innovation och till att skapa internationella kontakter mellan företag. Samtidigt kommer olika aktiviteter också äga rum under de fyra dagarna av mässan. I samarbete med Business France, fortsätter Pollutec 2016 i år igen att vidareutveckla sin Espace Afrique (Afrika Space) i vilken man sammanför lokala, nationella och mellanstatliga aktörer (t.ex. Ecowas, UEMOA, etc.).

Vietnam är årets Guest of Honour

Vietnam är ett land med för närvarande stark tillväxt som samtidigt är mycket utsatt för klimatrisker. För att motverka klimatriskerna har Vietnam antagit en utvecklingsstrategi som bygger på öppenhet och diversifiering.

Teman för den hållbara staden -tillgång till dricksvatten, avsaltning, återvinning av avloppsvatten, hantering av kommunalt avfall, energibesparingar och förnybara energikällor, är tillsammans med hanteringen av naturkatastrofer, de viktigaste områdena för de offentliga myndigheterna. Vietnam Land of the Year, anordnas i form av en stor officiell paviljong, närvaro av en stor delegation från Ho Chi Minh-staden, konferenser, arbetsmöten osv. med olika teman. Med starkt fokus på överföring av kompetens och utbildning, kommer dessa praktiska workshops till exempel att ta itu med frågor kopplade till framtagande av specifikationer eller svar på förfrågningar om upphandlingar.

1) De andra franska sektorer som är aktiva internationellt är förvaltningarna av vattenresurser, avfallsprodukter, energisparande och luftkvaliteten.Källa: "Chiffres et Statistiques" No. 755, april 2016, CGDD och SOeS.

2) Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Sverige.

För mer information, kontakta gärna mässans representant i Sverige:Promosalons Sverige AB, tel : 08-660 40 11 eller epost : sweden@promosalons.com