Sveriges Kommuner och Landsting

Polska kommuner vill uppgradera Sverigesamarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:10 CEST

Inför Polens EU-medlemskap den 1 maj nästa år finns stora förhoppningar om ett utökat och intensifierat lokalt och regionalt samarbete mellan Sverige och Polen. Flera polska kommuner söker nu därför vän- eller samarbetsorter i Sverige.

Detta kom till uttryck vid en svensk-polsk konferens i Ronneby i slutet av september, arrangerad av bland andra Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Region Blekinge. Ett utökat samarbete handlar inte längre om svenskt bistånd, utan om ett samarbete jämbördiga parter emellan. Flera polska kommuner söker nu därför vän- eller samarbetsorter i Sverige. Det finns en övertygelse om att ett sådant samarbete kan bidra till tillväxt och regional utveckling i båda länderna.