IFS

Polska kraftverket Kozienice väljer IFS Applications

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2003 14:00 CET

Kozienice S.A., det största stenkolseldade kraftverket i Polen, skrev i juni kontrakt för implementering av ett integrerat affärssystem som skall stödja verksamheten och beslutsprocesserna i företaget. De områden som stöds av systemet inkluderar ekonomi, budgetering, lagerstyrning, underhåll, löneadministration, CRM, dokumenthantering samt hantering av bränsle och transporter. Totalt kommer det att finnas 440 användare av IFS Applications på företaget.

Kozienice är ett av de största kolkraftverken i Europa, med en total kapacitet på 2 845 MW. Målet med implementeringen av IFS Applications är att bygga upp en samlad kunskapsbas för att enkelt kunna få tillgång till information som kan underlätta beslutsprocesser på olika nivåer i organisationen. Verktyg som balanserade styrkort och personliga portaler kommer bland annat att användas för att uppnå detta.

– Systemleverantören valdes i en anbudsprocess där alla ledande ERP-leverantörer i Polen medverkade, berättar Jan Wrona, vd på Kozienicekraftverket. Vi har valt en pålitlig, högkvalitativ produkt som uppfyller kraftindustrins krav och som samtidigt minimerar de risker som finns vid en implementeringen. Eftersom lösningen i stort sett ska täcka samtliga affärsprocesser letade vi efter ett system som erbjöd den bästa funktionaliteten för våra behov och som använde ”state-of-the-art”-teknologi, som till exempel personanpassade portaler och balanserade styrkort, och som samtidigt medgav maximal intern integration. Ett system som klarar att möta dessa krav är kritiskt för att förse oss med den information vi behöver för beslutsprocesserna på kraftverket.

Efter implementeringen kommer systemet användas till att:
• Optimera och automatisera dataimatning genom att eliminera dubbelarbete tack vare att allt är samlat i ett system.
* Öka effektiviteten i budgeteringsprocesser och valideringen av dessa genom att auktorisera direkt tillgång till data på avdelningsnivåer.
* Stödja anställda och processer som tidigare saknat IT-stöd.
* Integrera olika avdelningars aktiviteter genom att förse dessa med samlad data visad ur olika perspektiv.

– Vi är stolta över att bli valda av ett företag som Kozienice. Kozienicekraftverket är den 20:e kunden inom energisektorn i polen som satsar på vår lösning och vår kompetens, säger Andrzej Lowas, vd IFS Polen.

Energisektorn är en viktig bransch för IFS med 120 kunder inom generering, transmission och distribution. Bland kunderna återfinns kärnkraftverken Barsebäck, OKG och Quinshan (Kina), transmissionsbolagen Svenska Kraftnät, Statnett (Norge) och Tennet (Holland) samt distributörer som Siemens Energy Services (Nya Zeeland), Fortum (Sverige) och Trondheim Energi. Service och underhåll är en huvudprocess inom kraftindustrin och IFS har levererat lösningar i 18 år.

Analytiker som Gartner, AMR Research, och ARC har gett IFS Applications toppbetyg på service- och underhållsfunktionalitet. IFS är marknadsledare inom affärssystem för service och underhåll, med drygt 13 % av världsmarknaden, enligt ARC.
Systemet kommer att använda en IBM-plattform.

Om Elektrownia Kozienice S.A.

Kizienicekraftverket har 8 kraftenheter på 205-225 MW och 2 kraftenheter på 535-560 MW. Den totala produktionskapaciteten är 2845 MWe och 266 MWt, och övergår den ursprungliga maxkapaciteten på 2600 MW tack vare moderniseringen av de enskilda kraftenheterna.

Kraftverket bidrog med 12 % av den totala kraftgenereringskapaciteten i Polen 2002. Detta gör Kozienice till en ledande kraftproducent bland stenkolkraftverk i Polen. Kozienice S.A.s bruttoproduktion mellan 1996 and 2002 varierade mellan 7.7 och 9 TWh/a, vilket representerade ungefär 7.3-8.7% av den elkraft som producerades av inhemsk kraftindustri. Bränslet kommer huvudsakligen från kolgruvorna Katowicki Holding Wæglowy S.A., Kompania Wæglowa S.A., och LW Bogdanka S.A.

Om IFS och IFS Applications

IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag och organisationer. IFS Applications, som implementeras steg för steg, är baserad på webb- och portalteknologi. Lösningen innehåller mer än 60 komponenter för tillverkning, företagets värdekedja (SCM), kundrelationer (CRM), service- och tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll och personaladministration. IFS erbjuder sina kunder ett enklare och öppnare alternativ.

IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen, har 3000 anställda, försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över.

Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (XSSE: IFS).

För mer information, besök vår webbplats på www.ifsworld.com
För ytterligare information, kontakta:
Manni Svensson, Informationschef, IFS
Tel: 08-58 78 45 00
E-post: manni.svensson@ifsworld.com