Polyplank AB

Polyplank har inlett ett samarbete med forskare från Linköpings Universitet och KTH rörande Integrerade Produkt- och tjänsteerbjudanden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 17:15 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44814

POLYPLANK: PRESSMEDDELANDE

Polyplank har inlett ett samarbete med forskare från Linköpings Universitet och KTH rörande Integrerade Produkt- och tjänsteerbjudanden. Deras VINNOVA finansierade forskning syftar till att skapa metodik för kundvärdehöjande och resurseffektiva erbjudanden ur ett livscykelperspektiv. Exempel på denna typ av erbjudanden är när kunden endast nyttjar funktionen av produkten och företaget har kvar ägandet, eller att företaget även utför planerade i avtalet inkluderade aktiviteter, t ex underhåll under användningsfasen. Det kan även inkludera återtagande av använda produkter.

Syftet med Polyplanks medverkan är att dra nytta av forskarnas kunskap inom området och samtidigt bygga upp egen ny kunskap för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft. Inledningsvis kommer samarbetet att fokuseras kring Polyplanks systemproduktområde och arbetet att plocka fram nya typer av erbjudanden inom detta område. Det som hittills har framkommit är att Polyplanks egen utvecklade och etablerade unika metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser är en styrka i denna typ av erbjudanden. Dels är materialet relativt underhållsfritt under användningsfasen och då materialet lätt kan materialåtervinnas så ger detta även en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Mer info om forskningsprojektet finns på : www.ipse.se

För mer information om samarbetet, ring Kenth Danielsson, försäljningschef, på mobiltelefon 0707 - 485 457.

Polyplank AB (publ) är ett företag som tillverkar och marknadsför produkter av blandad återvunnen termoplast och organiska fiber. Polyplank AB är ett av ett antal företag som använder kompositer i sina produkter. Polyplank är dock ett av få företag som använder termoplaståtervinning som bas i sina produkter och tar därmed ett stort miljöansvar till skillnad från våra konkurrenter som mest använder nyvara. Polyplank AB tar fullt producentansvar och materialåtervinner allt material i processen. Företaget har sitt säte i Kalmar och har 20 anställda i dagsläget. Polyplank AB ( publ) är sedan 2005-12-30 introducerade på NGM Equity och har med sitt miljöengagemang en stor tro på framtiden.