Fastighetskontoret, Stockholms stad

Pontus Werlinder – ny stabschef och chefsarkitekt på fastighetskontoret

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 08:57 CEST

Pontus Werlinder har utsetts till ny stabschef och chefsarkitekt vid fastighetskontoret i Stockholms stad från och med den 1 juni 2011.

– Fastighetskontoret ansvarar för ett spännande och komplext byggnadsbestånd med en inriktning och ett innehåll som är viktig för såväl stadens egna verksamheter som för näringsliv, boende och besökare, säger Pontus Werlinder. – I fastighetsbeståndet finns många av stadens häftiga profilbyggnader som är viktiga att vårda och utveckla i samklang med dess värden. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med att hitta långsiktigt hållbara lösningar som på olika sätt stärker byggnadernas livscykel och säkrar det kulturhistoriska värdet.

Pontus Werlinder kommer närmast från Stor-Stockholms Lokaltrafik AB där han arbetat som utvecklingschef med ansvar för fastighetsutveckling samt process- och kvalitetsfrågor. Dessförinnan arbetade Pontus Werlinder med fastighetsutvecklingsprojekt inom Stockholms läns landsting, bland annat med Hagstaden och formgivningstävlingen för Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Pontus Werlinder är arkitekt och har även tidigare arbetat i Stockholms stad, då som planarkitekt med ansvar för stadsbyggnadsfrågor i Gamla Stan.

– Det känns roligt att jobba inom Stockholms stad igen. Arbetsfältet är brett och staden har många kompetenta medarbetare som hanterar stora och komplexa frågor viktiga för arbetet mot ett Stockholm i världsklass men även ur ett regionalt perspektiv, fortsätter Pontus Werlinder.

– Pontus Werlinder har en bred erfarenhet och kompetens inom områdena fastighetsutveckling och process- och kvalitetsutveckling, säger fastighetsdirektör Juan Copovì-Mena. – Detta, tillsammans med hans bakgrund som arkitekt, blir ett värdefullt tillskott för fastighetskontoret, avslutar Juan Copovì-Mena.

Upplysningar
Juan Copovì-Mena
08-508 270 10juan.copovi.mena@stockholm.se

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd som består av såväl större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, saluhallar, idrottsanläggningar och brandstationer som slott och herrgårdar, konstnärsateljéer och naturvårdsområden utanför kommungränsen.