Poolia

Poolia etablerar sig genom förvärv i Storbritannien

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:22 CET

Poolia AB etablerar sig på Europas största marknad för bemannings
tjänster genom att förvärva det Londonbaserade bemanningsföretaget
Parker Bridge.
- Detta är ett led i vår strategi att bli en av de ledande aktörerna
inom bemanning av kvalificerad personal i Europa, säger Erik Strand, vd
på Poolia.

Parker Bridge specialiserar sig på kvalificerade tjänster inom bank,
finans och ekonomi. Omsättningen var vid räkenskapsårets slut (april
2003) cirka 16 miljoner pund. I och med förvärvet ökar Poolia sin
omsättning med 25 procent och förstärker verksamheten inom professionals-
segmentet, det vill säga kvalificerad personal på tjänstemannasidan.
- Med sin starka position är Parker Bridge en utmärkt plattform för oss
när vi nu etablerar oss på den brittiska marknaden. Det är ett sunt och
lönsamt bolag, med stor tillväxtpotential och med en företagskultur som
passar väl ihop med Poolias, säger Erik Strand.
Sarah Lyons, vd för Parker Bridge, fortsätter som vd för bolaget.
- Vi är mycket stolta idag över att ingå i Pooliakoncernen och vi hoppas
att vi med vår kvalitetsmedvetenhet och starka marknadsposition ska
bidra till bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt, säger Sarah
Lyons.

Parker Bridge startade 1989 med huvudkontor i London. Bolaget har cirka
500 personer anställda och genomför cirka 300 rekryteringar per år.
Enligt en oberoende undersökning av branschen vann Parker Bridge nyligen
i stor konkurrens omnämningen som "Best Temporary Recruitment Agency",
en kvalitetsutnämning som har fått genomslag i branschen samt även i
brittisk media. Storbritannien är ett av de länder i världen som har den
högsta procentuella andelen av den totala arbetskraften inom bemannings
branschen. Trots en vikande marknad har Parker Bridge haft en stabil
tillväxt de senaste åren, främst inom personaluthyrning.

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns idag på ca 20
orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och
Storbritannien. Verksamheten omfattar Personaluthyrning, Rekrytering /
Search och Outsourcing. Poolia Sverige är uppdelat i Poolia
Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad
personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön,
Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget
Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige
och erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center,
lager, industri och internservice.

För mer information kontakta:
Erik Strand, vd Poolia AB, tfn: 08-555 650 60
Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör Poolia AB, tfn: 08-555 650 09

För bokning av intervjuer och beställning av bildmaterial, ring eller
e-posta till Erik Frankendal, informationschef, erik.frankendal@poolia.se,
tfn 070-399 43 00