Poolia

Poolia omstrukturerar i fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 10:37 CET

Med anledning av den rådande lågkonjunkturen med en svag efterfrågan på våra tjänster har vi lägre intäkter än beräknat. I kombination med omstruktureringar resulterar det i att Poolias rörelseresultat för fjärde kvartalet väsentligt skiljer sig från marknadens förväntan. 

Det är framförallt Poolia Sverige som har en svag utveckling. I slutet på andra kvartalet startade vi ett besparings- och omstrukturerings-
program med syfte att minska kostnader och öka lönsamheten. Vi behöver nu göra ytterligare besparingar inklusive personalneddagningar.

För fjärde kvartalet bedömer vi att Poolias rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, kommer att uppgå till totalt cirka -25
till -30 MSEK på koncernnivå. I omstruktureringskostnaderna ingår 10 MSEK som inte är kassaflödespåverkande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Monika Elling, VD/koncernchef, 08-555 650 60
Yvonne Helander, finansdirektör, 08-555 650 27

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, England och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige.
Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning, chefsrekrytering, ledarskap- och organisationsutveckling, talangförsörjning och omställning.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se