Poolia

Poolias arbetsgivarrepresentant Almega har tecknat nytt kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 12:29 CEST

Bemanningsföretagen inom Almega har träffat ett nytt treårsavtal om löner och anställningsvillkor med Tjänstemannaförbundet HTF och Akademikerförbunden inom SACO. Avtalet innehåller framförallt ett nytt prestationslönesystem som är positivt för branschen och berör nära 30 000 medarbetare.

– Vi är glada över att vi har enats om en lönemodell för framtiden som möjliggör lönsamhet på en växande marknad, säger Erik Strand, vd för Poolia AB.
– Vi är en flexibel bransch som tack vare den nya lönemodellen kan erbjuda kunderna ännu större flexibilitet, fortsätter Erik Strand.
Att medarbetarna arbetar ute hos kunderna är den absolut viktigaste faktorn för bemanningsföretagens lönsamhet. Bemanningsföretagen väljer därför att öka medarbetarnas inkomst genom att ge mer betalt till de som arbetar mycket, med en inkomsttrygghet bestående av en månadslön i grunden.
Medarbetarna får insyn i och kan påverka sin egen arbetssituation genom samverkansgrupper på företagen.
Det nya lönesystemet innebär att den uthyrde medarbetaren är garanterad lön för 133 timmar per månad och efter 18 månaders anställning för 150 timmar. Till detta kommer en prestationslönedel som gör det möjligt för medarbetarna att påverka sin inkomst.
Avtalet innebär lönehöjningar med 1,8 procent 2004, 2,0 procent 2005 respektive 3,0 procent 2006. Kostnaden för avtalet är 7,3 procent på tre år. Avtalet gäller från den 1 maj 2004 till den 30 april 2007.

En auktorisation för bemanningsföretag har tagits fram i samarbete med HTF och LO och kommer att beslutas på Bemanningsföretagens årsmöte i maj.

För mer information kontakta:
Erik Strand, vd Poolia tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00
Erik Frankendal, informationschef Poolia, tfn: 08-555 655 44, 070-399 43 00

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice.