Poolia

Poolias bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 14:58 CET

Kvartalsperioden oktober-december

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 228,8 (292,0) MSEK, en minskning med 21,7 %, i lokal valuta motsvarande -20,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,3 (-1,8) MSEK och rörelsemarginalen till -14,1% (-0,6).  I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader samt ändrad livs-längdsbedömning på investeringar med 19,8 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -32,1 (-1,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -26,2 (1,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (0,08) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,3 (-7,4) MSEK.

 Helårsperioden 2012

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 981,4 (1 122,6) MSEK, en minskning med 12,6%, i lokal valuta motsvarande  -12,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,9 (17,2) MSEK och rörelsemarginalen -3,0% (1,5).  I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader samt ändrad livslängds-bedömning på investeringar med 20,9 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -29,7 (17,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,5 (14,8) MSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -1,49 (0,94) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 10,7 (-5,6) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 29,7% (34,9) och koncernens eget kapital per aktie var 4,62 (6,60) SEK.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.

 

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, England och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige.
Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning, chefsrekrytering, ledarskap- och organisationsutveckling, talangförsörjning och omställning.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se