Poolia

Poolias styrelse har fortsatt förtroende för vd Monika Elling

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 16:08 CEST

I en artikel i tidningen Chef framförs kritik mot Poolias vd Monika Elling. Med anledning av kritiken går nu styrelseordförande Björn Örås ut och ger Monika Elling sitt och styrelsens stöd.

– Monika Elling har genomfört det förändringsprogram som styrelsen beslutat om. Det har varit en uppgift som hon tagit sig an med stor beslutsamhet.

–  Rollen som vd inbegriper att ibland tvingas fatta nödvändiga men impopulära beslut. Den omstruktureringsprocess som Monika Elling genomfört i syfte att skapa en plattare organisation har krävt många personförändringar, vilket varit smärtsamt för drabbade individer, säger Björn Örås.

– Dessutom har Poolia tvingats till stora nedskärningar pga lågkonjunkturen. Tack vare dessa snabba och kraftfulla marknadsanpassningar så har förlusterna kunnat begränsas och Poolia är åter lönsamt. De åtgärder som vd har genomfört har givit förväntat resultat och verksamheten är nu väl positionerad för att möta den växande efterfrågan som kommer när konjunkturen vänder upp.

Björn Örås
Styrelseordförande
Poolia


Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, England och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige.
Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning, chefsrekrytering, ledarskap- och organisationsutveckling, talangförsörjning och omställning.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se