Världsnaturfonden WWF

Populär våtmark på Värmdö invigd av kungen

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 14:25 CEST

I samband med Världsnaturfonden WWFs årsmöte invigdes idag Stockholms län senaste våtmark – Hemmesta sjöäng – av kung Carl XVI Gustaf. På bara några år har området förvandlats från en igenvuxen skräpmark till ett modellprojekt som visar att det lönar sig med våtmarker.

– Förvandlingen av våtmarken är dramatisk. Den är idag en öppen vattenyta med lekande fisk, häckande fåglar, tusentals trollsländor och en växande skara besökare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Arbetet med att restaurera den igenvuxna våtmarken har pågått under flera år. Målet har varit att skapa ett attraktivt friluftsområde, bland annat genom ett fågel- och utkikstorn och en rastplats.

En styrgrupp bestående av Värmdö kommun, Världsnaturfonden WWF och Trafikverket och insatser från den lokala naturskyddsföreningen, fågelklubbar och sportfiskare har bidragit till den lyckosamma omvandlingen. Kostnaden på cirka 4 miljoner kronor har finansierats av kommunen med stöd av övriga aktörer plus statliga bidrag i form av lokala naturvårdsanslag.

– Det känns roligt att kommunens största naturvårdsprojekt redan har engagerat många lokala föreningar och besökts av många Värmdöbor, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande på Värmdö.

Ibland ses våtmarker och naturvård som en kostnad, men ofta lönar sig investeringarna.

– Bara fågelskådarnas besök under maj värderas till minst 30 000 kronor och varje dag besöks området av hundratals hundägare och motionärer. Naturvården har en central betydelse för rekreation, folkhälsa, turism och för att säkra de ekosystemtjänster naturen erbjuder gratis. Våtmarker buffrar mot översvämningar och är också en billig investering inför framtida klimatförändringar, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

Det grunda varma vattnet fungerar som en fantastisk yngelkammare för gädda och under lektiden förvandlas fågeltornet till Sveriges troligen enda fisktorn. ”Gäddfabriken” i sjöängen producerar årligen uppåt 100 000-tals fiskyngel av gädda, abborre, mört och brax som ska kunna växa till och vandra ut i Östersjön.

Häckande karaktärsfåglar är tofsvipa, snatterand, enkelbeckasin, sävsparv, kärrsångare och sävsångare. Ofta ses även havsörn, fiskgjuse, ormvråk och bivråk. Under den senaste månaden har flera sällsyntheter observerats som rörhöna, svarthakedopping, vattenrall, brushane, och rosenfink. Hittills har 120 fågelarter arter observerats.

För frågor, kontakta:
Tom Arnbom, naturvårdsexpert WWF, 070-554 40 66
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77