Stora Sköndal

Populärt att vara volontär på Stora Sköndal

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 11:03 CEST

Två gånger om året genomförs en volontärkurs för nya volontärer på Stora Sköndal. Varje kurs innefattar fyra tillfällen. Hur man kör en rullstol, hur man bemöter någon med en demenssjukdom och skillnaden mellan att vara anställd och volontär är delar av innehållet. Man får träffa andra volontärer och ibland uppstår nya vänskaper. Nästa kurs är planerad till september och många har redan anmält sig.

 - Jag tycker det är roligt med mångfalden av volontärer som vill utföra volontärinsatser. Unga tjejer och killar som vill prata med en äldre, nya svenskar som vill öva på svenskan, lära sig mer om svensk kultur och samtidigt göra en insats för en människa, mammor eller pappor som prioriterar ett volontäruppdrag för att det är så berikande, säger Pernilla Köhle, volontärsamordnare på Stora Sköndal.

- Stora Sköndal är duktig på att ta hand om sina volontärer och möjligheterna i organisationen att hitta ett volontäruppdrag som man gillar är stora med våra olika verksamheter. Som volontär kan man välja var man vill vara, i ett äldreboende, i restaurangen, i kyrkan, i socialpsykiatrin, i seniorboendet eller på vår neurologiska rehabiliteringsklinik.

Stora Sköndal började tidigt med sin volontärverksamhet och har haft en volontärsamordnare som arbetar 75% med detta sedan början på 2000-talet. I dagsläget är det drygt 70 volontärer på Stora Sköndal som utför insatser.

Genom att skapa möjlighet för ideella insatser inom organisationen vill Stora Sköndal dels ändra synen på äldre och äldreomsorg och dels skapa mötesplatser mellan generationer och människor som annars inte möts.

För mer information om Stora Sköndals volontärverksamhet;

Pernilla Köhle, volontärsamordnare

Pernilla.kohle@storaskondal.se

Telefon: 0739-016906

 

Stora Sköndal är en idéburen, non-profit organisation verksam inom äldreomsorg,
neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri och seniorboende.  Vi bedriver även utbildning,
forskning och stöd till den som är utsatt. Verksamheten grundar sig på kristna och humanistiska värderingar.
.