Länsstyrelsen i Östergötlands län

Populärt EU-stöd har gett resultat

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 11:11 CET

55 mil taggtråd har tagits bort från odlingslandskapet i Östergötland. Tack vare en ny stödform har farliga taggtrådsstängsel bytts ut mot djurvänligare alternativ. Länsstyrelsen Östergötland var först i landet med att utnyttja möjligheterna med det nya stödet.

Nu har Länsstyrelsen sammanställt resultatet av de insatser som gjordes förra året och det visar sig att ett stort antal lantbrukare visade intresse för det nya stödet. Av de 153 personer som skickade in en ansökan fick 87 stycken ett positivt beslut. Efter en lång vinter lade lantbrukare och markägare stora arbetsinsatser på stängselarbete ute i länet under våren. Resultatet blev mycket lyckat. Alla beviljade projekt är genomförda och de gamla stängslen utbytta. Hela 27,5 mil djurvänliga stängsel har satts upp runtom i länet.

– Alla inblandade jag har pratat med är mycket nöjda, säger Veronica Axelsson som är ansvarig för projektstödet på Länsstyrelsen Östergötland. De fick slita hårt för att hinna färdigt, men tycker att det var värt det.

Länsstyrelsen har bidragit med omkring 2,8 miljoner kronor i form av stöd till de faktiska materialkostnaderna, vilket ger en genomsnittlig utbetalad ersättning på ca 10 kr/löpmeter. Från början fanns bara 1,6 miljoner kronor att tillgå men eftersom intresset blev så stort sköts ytterligare 1,2 miljoner till.

– Vi kunde ha beviljat ännu fler projekt men tyvärr räckte inte medlen till, säger Veronica Axelsson.

Intresset för stödet är ännu mycket stort och fortfarande hör många intresserade av sig. Trots att man fått bort omkring 55 mil taggtråd från odlingslandskapet finns mycket kvar som borde bytas ut.

För mer information kontakta gärna:
Veronica Axelsson, ansvarig för projektstödet på Länsstyrelsen Östergötland 013- 19 65 08