Brukarföreningen Stockholm

​Populärt seminarium om brukarhälsa blev fullbokat direkt även i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 10:15 CEST

Seminariet Hälsa för Brukare hålls nu för tredje gången, och precis som i Stockholm och Malmö var intresset mycket stort även i Göteborg. På fredag den 18 maj samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med erfarenhet av att bruka narkotika.

Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm och Göteborgs Brukarförening i samarbete med MSD, Gilead och AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

– Rätten till jämlik hälsa är en av grundpelarna i ett modernt samhälle. Det är självklart viktigt att det finns tillgång till rehabilitering från narkotika, men jämlik hälsa är oerhört mycket mer än så. Majoriteten av brukare har överhuvudtaget inte någon kontakt med primärvården, vilket innebär att små saker som till exempel ett litet sår av dåliga skor kan eskalera till en blodförgiftning med sjukhusinläggning som följd, säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
– Rätten till hälsa ska gälla alla.

Det är allmänt känt att människor som använder narkotika har dålig tillgång till både vård och tandvård. Det gäller både sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion.

Ämnen som kommer att tas upp är bl.a. sprututbyten, smittskydd, hur beroende påverkar hjärnan, trösklar och barriärer inom sjukvården och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD.

Talare är beroendeläkare och forskaren Johan Kakko, infektionsläkaren Marianne Alanko Blomé, leg sjuksköterska Katja Troberg och professor Bo Söderpalm.

I en efterföljande paneldiskussion medverkar även Dr Simon Larsson från Göteborg.

Kontakt:

Niklas Eklund
Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
Tel: 073-688 99 22
E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Mikele Yohannes
Göteborgs brukarförening
Tel: 076-803 76 54
E-post: mikele_1@hotmail.com

Om Brukarföreningen Stockholm

Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

För mer information besök http://www.brukarforeningarna.se/stockholm
eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook www.facebook.com/stockholmbrukarforening.

Om Göteborgs Brukarförening

Vi representerar människor i Göteborg som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. Vi verkar för attitydförändring i samhället överlag gentemot missbruk som en sjukdom. Både vad gäller personal, politiker och samhället i övrigt. Idag i Göteborg sker en omfattande stigmatisering av personer med missbruk på alla nivåer och det råder stor okunskap. Vi arbetar för jämlikhet och solidaritet inom vården, och för att det måste bli lättare för alla att få tillgång till den hjälp man faktiskt behöver.

Följ oss på Facebook http://www.facebook.com/pg/goteborg.brukarforening
eller Twitter @gbrukarforening

Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.