PopVox

Popvox i dag på Slussen 17.00 och i helgen, lördag på Sergels torg från ca 13.00, samt möte om Slussen Lö 19.00

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 15:26 CEST

En av Popvox representanter i samspråk med en medborgare på Stadsmuseets gård.

Två anhängare av att införa ett moment av direktdemokrati i Stockholms kommun kommer att stå på Slussen i dag utanför t-banan och dela ut flygblad om Popvox från och med kl. 17.00. (Vill ni ha tag i oss just i dag ring: 073-3323384).


På lördag samlas en större grupp Popvoxare med iniativtagaren Peter Ahlm på Segels torg ca 13,00 för att "make some noise" (för att lokalisera oss under lördagen ring också telefonnumret ovan) .   På Söndag är det en privat valvaka för Popvox kandidater hemma hos Peter Ahlm som troligen slutar på Mosebacke etablissemang.

19.00 nu på Lördag är det möte , samling vid Carl Johans staty, Debaser, Slussen,  med Rädda Slussens Sofie Björck där hon diskuterar och informerar om möjligheten att påverka Slussens framtid (i den riktning man så önskar) via att rösta på Popvox. Samling till detta möte vid Carl Johans staty, Debaser, Slussen, varvid man promenerar ned till Eddies prylbod i gamla stan, Själagårdsgatan 13 där mötet äger rum.

Piratpartiet i Stockholm samarbetar och hjälper Popvox att få ut sina valsedlar i vallokaler på söndag. Valsedlar finns redan på spridda ställen i Stockholm, t.ex. i stadsmuseets förtidsrösningslokal på Slussen där alla i kommunen kan göra all sin röstning fram till och med Söndag.

Popvox valsedlar finns också utplacerade i det nyöppnade Café "Lokalen" i Blå Bodarna, Slussen, och i Eddie Grahns loppis på Själagårdsgatan 17, gamla stan  nära Tyska kyrkan, om man behöver komma över en valsedel på kvälls- eller rentav nattetid.

Därmed är Popvox första valrörelse helt utan buget men med gott humör inne på sin slutspurt.

Popvox system för direkt-demokrati är en modest och försiktig  blandning av direkt-demokrati och representativ demokrati som torde kallas högst realistisk. Begränsningar finns till att minst 5000 Stockholmare måste tycka till i en fråga för att något av Popvox mandat skall aktiveras. I övrigt fungerar block-politiken som vanligt. Ingen förändring kan äga rum via Popvox om man inte också får stöd hos någon av de övriga partierna. Detta tryggar att en viss betryggande tröghet i den demokratiska processen (som vi känner till från den representativa demokratin) fortfarande finns kvar.

Stockholm går nu in i en era med omfattande omdaning av stadens fysiska rum. Det gäller kulturella värden och grönområden, och hur man planerar in värnandet om dessa i ombyggnadsplanerna.

Experter på hur man vill ha det framtida Stockholm torde vara Stockholmarna själva.

Kritik mot demokrati-underskottet när det gäller Översiktsplanen från Stockholms stad har redan framförts av etablerade partier i stadshuset. (MP:s Cecilia Obermüller lade in en reservation 2008).

Möjligheten att rösta på Popvox borde därmed vara högst intressant och beröra många människor, eftersom det inte handlar om något parti i traditionell mening, utan en helt ny konstruktion för Stockholmarna som i enlighet med deras egna engagemang kan komma att röra alla de frågor de intresserar sig mest för.

Vi är öppna och positiva till all medborgelig dialog via medier vi kan få,  och hoppas att den viktiga frågan om behovet av ökad närdemokrati i Stockholms kommun kan få den uppmärksamhet den förtjänar. Gärna innan detta val är över! Men i vilket fall jobbar vi vidare och hör kanske från dig, i tredje stadsmakten så småningom?PopVox(populus = folk /vox = röst)
Vi har den 15 September 2008 (org nr 802443-2356) startat den allmännyttiga ideella föreningen PopVox som vill, i allmänhetens tjänst, utveckla public service:s informationskultur och den politiska kommunikationen.

· PopVox är ett ideologiskt neutralt parti som ställer upp i Stockholms Kommunval 2010.· Vi vill genomföra e-demokrati och vara ett komplement till den representativa demokratin.· PopVox vill att stockholmare ska kunna stoppa, stödja och lämna in politiska förslag under hela mandatperioden!· Vi vill bli vågmästare med minst 5 mandat (1 mandat motsvarar cirka 5 000 stockholmare). 

Våra vallöften är:1. Att på internet publicera alla frågor Stockholms kommun skall votera om, presentera de övriga partiernas ställningstagande i varje fråga och ge alla röstberättigade stockholmare möjligheten att via internet rösta JA eller NEJ på dessa frågor. För varje 5000 stockholmare som röstat på en fråga använder vi ett av våra mandat och röstar enligt det totala resultatet (majoritetsprincipen). (20 voteringar /år). OBS! Om inte tillräckligt med stockholmare röstar på en fråga får PopVox inte delta i kommunfullmäktiges voteringar. "Blockpolitiken" fungerar då som vanligt.  

2. Vi publicerar alla politiska förslag från stockholmare på vår hemsida om 50 röstberättigade stockholmare skriver under förslaget. En förutsättning är att det rör ett sådant ärende som kan handläggas av fullmäktige och att förslaget inte står i strid med lag eller internationell konvention som Sverige ställt sig bakom. Vi lämnar in det som motion till kommunfullmäktige om 5000 röstberättigade stockholmare stödjer förslaget via vår hemsida. 

3. Att skapa en public service portal i varje stadsdel och att publicera varje stadsdelsnämnds budget och ge stadsdelens medborgare möjligheten att via budgetens verksamhetsposter på ett organiserat och överblickbart sätt formulera missnöje eller möjligheter. 

- Vi vänder oss till alla medborgare i kommunen som bryr sig om skola, vård, omsorg, kultur & fritid, miljön och stadsplaneringen. - De som är under 18 år vid valet 2010 och blir myndiga under mandatperioden. De tillhör då vallängden och kan påverka våra mandat under mandatperioden. Flera undersökningar visar att ungdomarna engagerar sig mestadels i enskilda politiska sakfrågor. - Vi vill ut i Stockholms skolor och utveckla demokratiprojekt.