PopVox

Popvox kampanjar i helgen på Södermalm

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 16:56 CEST

Representanter för det nya partiet "Popvox" som ställer upp i Stockholms kommunval för första gången i år kommer att finnas på plats nu på Lördag kl 11-14.30 på Götgatan och dela ut flyers om sitt nya politiska system för ökad närdemokrati.

Också nu på Söndag kommer man att vara aktiv hela dagen med aktiviteterna koncentrerade främst runt Mosebacke etablissemang där det pågår ett stort protestevent inför musik-etablissemangets stängning första oktober.

Popvox startades av entreprenören Peter Alm (som ligger bakom bland annat Gula tidningen). Partiet saknar partiprogram, och erbjuder i stället en plattform för ökat medborgarinflytande, där medborgarna själva kan driva frågor eller säga nej eller ja till politiska förslag i stadshuset. (för systemets detaljer, se lilla info-filmen nedan).

Runt sig har Peter Alm samlat en grupp entreprenörer, aktivister, och artister varav några utgör Popvox kryssningsbara namn i valet.

Valrörelsen drivs utan budget via nätet, mobila applikationer, utdelning av direktreklam, stickers på de etablerade partiernas affischer samt musik-affischer (med politiskt budskap).

Partiet använder sig också av sina nätverk förankrade genom rörelserna Rädda Slussen och Rädda Aspuddenbadet (med tusentals engagerade) för att få ut informationen.

Budskapet och möjligheten som Popvox erbjuder har en stor latent sprängkraft med tanke på den i Stockholms stad länge förekommande och kritiserade bristen på närdemokrati, vilken särskilt aktualiseras i år genom brännande händelser bland annat inom stadsbyggnad.Popvox, så fungerar det! Se informationsfilmen nedan.PopVox(populus = folk /vox = röst)
Vi har den 15 September 2008 (org nr 802443-2356) startat den allmännyttiga ideella föreningen PopVox som vill, i allmänhetens tjänst, utveckla public service:s informationskultur och den politiska kommunikationen.

· PopVox är ett ideologiskt neutralt parti som ställer upp i Stockholms Kommunval 2010.· Vi vill genomföra e-demokrati och vara ett komplement till den representativa demokratin.· PopVox vill att stockholmare ska kunna stoppa, stödja och lämna in politiska förslag under hela mandatperioden!· Vi vill bli vågmästare med minst 5 mandat (1 mandat motsvarar cirka 5 000 stockholmare). 

Våra vallöften är:1. Att på internet publicera alla frågor Stockholms kommun skall votera om, presentera de övriga partiernas ställningstagande i varje fråga och ge alla röstberättigade stockholmare möjligheten att via internet rösta JA eller NEJ på dessa frågor. För varje 5000 stockholmare som röstat på en fråga använder vi ett av våra mandat och röstar enligt det totala resultatet (majoritetsprincipen). (20 voteringar /år). OBS! Om inte tillräckligt med stockholmare röstar på en fråga får PopVox inte delta i kommunfullmäktiges voteringar. "Blockpolitiken" fungerar då som vanligt.  

2. Vi publicerar alla politiska förslag från stockholmare på vår hemsida om 50 röstberättigade stockholmare skriver under förslaget. En förutsättning är att det rör ett sådant ärende som kan handläggas av fullmäktige och att förslaget inte står i strid med lag eller internationell konvention som Sverige ställt sig bakom. Vi lämnar in det som motion till kommunfullmäktige om 5000 röstberättigade stockholmare stödjer förslaget via vår hemsida. 

3. Att skapa en public service portal i varje stadsdel och att publicera varje stadsdelsnämnds budget och ge stadsdelens medborgare möjligheten att via budgetens verksamhetsposter på ett organiserat och överblickbart sätt formulera missnöje eller möjligheter. 

- Vi vänder oss till alla medborgare i kommunen som bryr sig om skola, vård, omsorg, kultur & fritid, miljön och stadsplaneringen. - De som är under 18 år vid valet 2010 och blir myndiga under mandatperioden. De tillhör då vallängden och kan påverka våra mandat under mandatperioden. Flera undersökningar visar att ungdomarna engagerar sig mestadels i enskilda politiska sakfrågor. - Vi vill ut i Stockholms skolor och utveckla demokratiprojekt.