PopVox

Popvox mörkaste valfilm nu färdig

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 17:50 CEST

Aspuddenbadet-aktivisten Ola Schubert har producerat en egen valfilm för Popvox räkning.  Filmen som publiceras på Youtube och sprids via facebook tar fasta på konflikten mellan medborgarna och politikerna inför Aspuddenbadets rivning. Filmens budskap är att representativ demokrati ibland kan sättas ur spel, och då behövs Popvox.

Filmen innehåller dokumentära bilder från polisingripandet vid Aspuddenbadet när lokala medborgare försvarade sitt bad mot kommunpolitikerna. Badet är i dag rivet, men Aspuddenbadets nätverk verkar för att ett nytt bad skall byggas.

Aspudden är ett exempel på en tvärpolitisk konflikt där skiljelinjen gick emellan kommuninnevånare och kommunpolitiker, inte mellan politiska block.

Många liknande rörelser är just nu i vardande i Stockholms stad, med anledning av omfattande ombyggnadsplaner. Med Popvox skulle dessa kunna få en egen politisk röst i stadshuset.

Popvox, så fungerar det. Se informationsfilmen nedan!PopVox(populus = folk /vox = röst)
Vi har den 15 September 2008 (org nr 802443-2356) startat den allmännyttiga ideella föreningen PopVox som vill, i allmänhetens tjänst, utveckla public service:s informationskultur och den politiska kommunikationen.

· PopVox är ett ideologiskt neutralt parti som ställer upp i Stockholms Kommunval 2010.· Vi vill genomföra e-demokrati och vara ett komplement till den representativa demokratin.· PopVox vill att stockholmare ska kunna stoppa, stödja och lämna in politiska förslag under hela mandatperioden!· Vi vill bli vågmästare med minst 5 mandat (1 mandat motsvarar cirka 5 000 stockholmare). 

Våra vallöften är:1. Att på internet publicera alla frågor Stockholms kommun skall votera om, presentera de övriga partiernas ställningstagande i varje fråga och ge alla röstberättigade stockholmare möjligheten att via internet rösta JA eller NEJ på dessa frågor. För varje 5000 stockholmare som röstat på en fråga använder vi ett av våra mandat och röstar enligt det totala resultatet (majoritetsprincipen). (20 voteringar /år). OBS! Om inte tillräckligt med stockholmare röstar på en fråga får PopVox inte delta i kommunfullmäktiges voteringar. "Blockpolitiken" fungerar då som vanligt.  

2. Vi publicerar alla politiska förslag från stockholmare på vår hemsida om 50 röstberättigade stockholmare skriver under förslaget. En förutsättning är att det rör ett sådant ärende som kan handläggas av fullmäktige och att förslaget inte står i strid med lag eller internationell konvention som Sverige ställt sig bakom. Vi lämnar in det som motion till kommunfullmäktige om 5000 röstberättigade stockholmare stödjer förslaget via vår hemsida. 

3. Att skapa en public service portal i varje stadsdel och att publicera varje stadsdelsnämnds budget och ge stadsdelens medborgare möjligheten att via budgetens verksamhetsposter på ett organiserat och överblickbart sätt formulera missnöje eller möjligheter. 

- Vi vänder oss till alla medborgare i kommunen som bryr sig om skola, vård, omsorg, kultur & fritid, miljön och stadsplaneringen. - De som är under 18 år vid valet 2010 och blir myndiga under mandatperioden. De tillhör då vallängden och kan påverka våra mandat under mandatperioden. Flera undersökningar visar att ungdomarna engagerar sig mestadels i enskilda politiska sakfrågor. - Vi vill ut i Stockholms skolor och utveckla demokratiprojekt.