New Science Svenska AB

Portföljbolag hos New Science uppvisar goda forskningsresultat

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:55 CEST

Det NGM noterade investeringsföretaget New Science är delägare i det "Karolinska" baserade forskningsföretaget Independent Pharmaceutica AB som forskar inom området vaccin mot rökning.

Vid den ordinarie Bolagsstämman igår, den 30 mars, redogjorde bolagets VD Lena Degling Wikingsson för bolagets Fas I studier som även redovisas i Förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen.

Bolaget har framgångsrikt genomfört en första klinisk prövning med vaccinet som har det registrerade varumärket Niccine®. Prövningen var framförallt en studie med mål att bekräfta säkerheten av vaccinet men den har också visat positiva resultat av vaccinationen då de personer som vaccinerades med aktivt vaccin har påvisat antikroppar mot nikotin i blod.

Den kliniska studien har förlängts för att studera vaccinets varaktighet. Vidare har studien gett bolaget en indikation om effektiv dos att använda i kommande prövningar med vaccinet.

Bolaget har dessutom under 2005 fått båda sina patent godkända i Europa och sedan tidigare i USA. Handläggning i Japan har initierats.

Stämman beslutade även att genomföra en Företrädesemission, till de nuvarande aktieägarna, om sammanlagt cirka 65 miljoner kronor. Bolagets huvudägare med Karolinska Investment Fund(KIF) i spetsen garanterar till fullo emissionen. Dessa medel skall användas för att finansiera Fas II studier under de närmaste 1,5 åren. Om dessa studier faller väl ut är Independent Pharmaceutica redan efter Fas II, enligt New Science bedömning, en tänkbar säljkandidat till ett "big pharma bolag"

- Det gör oss inte mindre intresserade av företaget att den ledande aktören och aktieägaren tror så mycket på bolaget att de är beredda att garantera emissionen, säger Sverker Littorin, New Science VD i en kommentar. Att det dessutom är "Karolinska"sfären som är med, vilka ju får bedömas ha ett stort mått av kompetens att utvärdera bolaget, stärker det ytterligare, avslutar Littorin.

Bolaget har kontinuerlig kontakt med världens största läkemedelsbolag som har visat stort intresse för vaccinet och bolaget.

New Science har för avsikt att deltaga i Företrädesemissionen.

.................................
För vidare frågor vänligen ring Sverker Littorin, VD, New Science AB tel 0708-755 309 eller 08-34 71 10 eller email sverker.littorin@newscience.se