Statistiska centralbyrån, SCB

Portföljinvesteringar, 3:e kvartalet 2011: Bostadsobligationer gav kapitalinflöde

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 09:50 CET

Utländska investerare visade under det tredje kvartalet stort intresse för svenska bostadsobligationer vilket gav ett nettoinflöde på 49,2 miljarder kronor. Totalt gav portföljinvesteringar med utlandet ett kapitalinflöde på 122,4 miljarder kronor netto.

Svenska bostadsinstitut ökade under kvartalet sin upplåning i obligationer utgivna i utländsk valuta med 26,2 miljarder kronor netto. Samtidigt köpte utländska placerare bostadsobligationer denominerade i SEK på sekundärmarknaden för 23,0 miljarder kronor netto.

Genom handel på sekundärmarknaden ökade utländska placerare sina innehav av svenska statsobligationer denominerade i SEK med 22,9 miljarder netto. Handeln med  statsskuldväxlar i SEK gick däremot åt motsatt håll och gav ett utflöde på 14,5 miljarder netto.

Precis som föregående kvartal förklaras en del av kapitalinflödet av att svenska banker emitterade valutadenominerade penningmarknadsinstrument i utlandet. Det genererade för tredje kvartalet ett inflöde på 29,1 miljarder kronor.

Svenska investerare sålde under kvartalet utländska räntebärande värdepapper för 10,9 miljarder kronor. Det var framförallt tyska obligationer som nettosåldes.

Svenska placerare nettosäljer utländska aktier och fonder
Gränsöverskridande investeringar i aktier och fonder gav under tredje kvartalet ett nettoinflöde på 34,3 miljarder kronor netto. Inflödet orsakades främst av att svenska investerare nettosålde utländska aktier och fonder för 25,1 miljarder. Amerikanska aktier ligger bakom en betydande del av inflödet  men även schweiziska och spanska aktier samt brittiska fondandelar nettosåldes.

Utländska investerare ökade samtidigt sina innehav av svenska aktier och fondandelar med 9,2 miljarder kronor. Nordea, Alfa Laval samt H&M  var de företag som var populärast under kvartalet medan aktier i Ericsson och Hexagon nettosåldes i störst utsträckning.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Malin Olsson
Tfn 08-506 941 27
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Staffan Eriksson
Tfn 08-506 948 84
E-post fornamn.efternamn@scb.se