Statistiska centralbyrån, SCB

Portföljinvesteringar juli 2008: Fortsatt upplåning i utlandet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:34 CEST

Svenska banker fortsatte under juli månad att emittera långa och korta papper i utländsk valuta vilket skapade kapitalinflöden på 57,6 respektive 14,0 miljarder kronor netto.

Portföljinvesteringar med utlandet generade under juli månad ett nettokapitalinflöde på 96,7 miljarder kronor. Det stora kapitalinflödet förklaras främst av omfattande emissioner av svenska valutadenominerade obligationer vilket skapade ett kapitalinflöde på 72,0 miljarder kronor.
Det utländska intresset för svenska papper denominerade i SEK var svalare, korta och långa SEK-denominerade papper nettosåldes för 1,6 miljarder kronor.

Svenska placerare nettosålde utländska räntebärande värdepapper för 19,6 miljarder kronor och nettoköpte samtidigt utländska aktier för 18,9 miljarder kronor. USA, Finland och England var de länder man handlade mest i.
Det utländska intresset för svenska aktier var fortsatt svagt under juli månad och gav ett nettokapitalinflöde på 878 miljoner kronor.

Portföljinvesteringar kommer från och med tredje kvartalet 2008 att publiceras kvartalsvis med start den 27 november. Publiceringen den 10 oktober blir därmed den sista månadspubliceringen med avseende på augusti.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

10 oktober 2008

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Lizette Appelberg
Tfn 08-506 944 04
E-post lizette.appelberg@scb.se

Kristina Holmberg
Tfn 08-506 94164
E-post kristina.holmberg@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.