Sveriges Riksbank

Portföljinvesteringar juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 09:31 CEST

Portföljinvesteringar juni 2007

Utländska investerare sålde av svenska kronpapper

Portföljinvesteringar med utlandet genererade i juni ett nettoutflöde på 65,2 miljarder kronor. Handeln med räntebärande värdepapper stod för det stora utflödet, då aktiehandeln resulterade i ett netto nära noll.

Totalt sålde utländska investerare svenska räntebärande värdepapper för 47 miljarder netto, varav merparten var denominerade i SEK. Nettoförsäljningen bestod främst av långa statspapper, men utländska placerare sålde även långa bank och bostadspapper. Under månaden skedde också flera stora förfall och återköp av valutadenominerade värdepapper utgivna av banksektorn, vilket bidrog till det stora nettoutflödet.

Svenska investerare visade även ett stort intresse för utländska räntebärande värdepapper, med nettoköp på 18,8 miljarder under juni månad.

Även om nettoflödet som genererades av aktiehandeln den här månaden var relativt litet, så nettoköptes Nordea Bank för 2,1 miljarder av utländska investerare. Utlandet nettosålde i sin tur främst aktier i H & M, till ett värde av 2,2 miljarder kronor.


Victor Snellman +46 8 787 04 49, victor.snellman@riksbank.se
Sofia Kåhre +46 8 787 02 44, sofia.kahre@riksbank.se