SOS Alarm Sverige AB

Positionering av mobilsamtal kan rädda 100 liv

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:00 CEST

SOS Alarm kommer snart att kunna positionera samtal från mobiltelefoner i samband med nödsituationer. Det är vanligt att nödsamtal kommer från personer som inte vet var de befinner sig, som förlorar medvetandet under samtalet m m. Nu ökar möjligheterna att snabbt hitta dem.

Detta blir möjligt i samband med att SOS Alarm tecknar nytt avtal med staten om nödnumret 112. En viktig bakgrund är de stora förändringar i omvärlden som inträffat sedan det tidigare avtalet skrevs 1994, inte minst teknikutvecklingen inom IT och mobiltelfoni.

Vid nödsamtal via fast telefoni får SOS-operatören omedelbart upp adressen till den inringande. Eftersom ca 65- 70 % av nödsamtalen idag kommer in via mobiltelefon har det blivit allt mer nödvändigt att kunna fastställa positionen också för dessa samtal.

-Det är ett glädjande besked som vi nu har fått genom vårpropositionen. Vi arbetar efter en plan som innebär att vi ska kunna starta vid årsskiftet, säger Sven-Runo Bergqvist, VD i SOS Alarm.

-Positioneringen innebär att vi snabbare kan hantera nödsituationer och skicka ut den hjälp som behövs. Idag händer det att det tar flera minuter att hitta platsen för händelsen p g a att den som ringer inte vet sin position. På en motorväg kan det handla om att kunna ange exakt avfart. Ofta ringer många om samma olycka. Då är det viktigt att snabbt kunna konstatera att det gäller samma händelse. Det är också viktigt att snabbt kunna skilja på orter med samma namn.

Snabb tillgång till position ökar tryggheten i vardagen. Den kan vara avgörande i många fall för utgången av en olycka eller sjukdomsförlopp. I Sverige har det beräknats att positioneringen kommer att spara 100 liv och 1,2 miljarder kr per år. Inom EU handlar det om 5 000 liv.

Exaktheten i positioneringen varierar beroende på masternas placering och tjänsterna i nätet- från ett hundratal meter till någon kilometer. Oftast är detta fullt tillräckligt även i glesbebyggda områden eftersom behovet av hjälp där oftast finns i anslutning till vägarna. Om man är osäker om var något har hänt kan man rycka ut från två håll.

SOS Alarm som ägs gemensamt av staten, landstingen och kommunerna tar emot ca 3,8 milj samtal över nödnumret 112 per år. Nödnumret 112 är gemensamt för alla EU-länder.

Ytterligare upplysningar: Sven-Runo Bergqvist 070- 592 75 59, Nils-Erik Norin 070-521 13 16 eller Per Palm 070-592 30 20.


SOS Alarm