Motala kommun

Positiv ekonomisk prognos

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 15:54 CEST

Idag presenterades Motala kommuns budgetuppföljning per den 31 mars 2006 för kommunstyrelsen. Uppföljningen baseras på årets tre första månader och prognosen för 2006 visar på en ekonomi i balans eftersom överskottet beräknas till 44 miljoner kronor.

Kommunen har under de senaste åren prioriterat arbetet att anpassa verksamhetens kostnader och volym till de ekonomiska förutsättningarna. Bokslutet för 2005 visade att verksamheten i stort sätt var i ekonomisk balans. Årets första uppföljning visar att nämnderna och styrelsen fortsätter att ha denna balans i ekonomin.

Framtida balans
Det budgeterade resultatet för 2006 är 33 miljoner kronor och således visar prognosen ett överskott mot budgeten med 11 miljoner kronor. Det är framförallt de finansiella posterna som visar en positiv budgetavvikelse.
—Det är glädjande att vi även under 2006 visar på en ekonomi som motsvarar de ekonomiska målen. Det är ungefär det här resultatet som kommunen årligen måste ha framöver, bland annat för att klara långsiktiga åtaganden så som pensionsutbetalningar, fastighets- och gatuunderhåll, säger kommunens ekonomichef Anders Neuman.