BE Group AB

Positiv försäljningstrend och starkare erbjudande inom produktionsservice

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 09:33 CET

• Nettoomsättningen fjärde kvartalet 2010 uppgick till 1 383 MSEK (1 011), en ökning med 37 procent. Levererat tonnage ökade med 21 procent.

• Rörelseresultatet under kvartalet förbättrades med 25 MSEK till -8 MSEK (-33) och underliggande EBITA-resultat uppgick till 11 MSEK (9).

• I oktober förvärvades Lecor Stålteknik som ett led i BE Groups strategi att förflytta koncernen framåt i värdekedjan.

• Roger Johansson är ny VD från den 1 januari 2011.

BE Groups VD Roger Johansson kommenterar rapporten för fjärde kvartalet 2010:

”Efterfrågan för BE Group under årets fjärde kvartal var sämre än väntat. Utöver säsongsmässig avmattning är den huvudsakliga förklaringen en kombination av nedåtgående pristrend och ofördelaktig försäljningsmix. Detta har lett till en otillfredsställande marginalnivå för det fjärde kvartalet.

Under kvartalet fanns en osäkerhet kring den kommande utvecklingen av stålpriserna. Inköpspriserna har dock generellt sett ökat under inledningen av 2011. Till följd av detta höjer vi våra priser successivt under första kvartalet.

Integrationen av det förvärvade bolaget Lecor Stålteknik i Kungälv har utvecklats enligt plan och verksamheten hade en positiv effekt på resultatet för affärsområde Sverige. Under fjärde kvartalet beslutades om att investera 36 MSEK i en ny produktionsanläggning i Kungälv.

Under kvartalet har vi också beslutat om investeringar på 14 MSEK vid anläggningen i finska Lahtis. Detta för att ytterligare komplettera koncernens tjänsteutbud per avancerad produktionsservice.

Efter årsskiftet noterar vi en viss ökning av efterfrågan. Detta, i kombination med de stålprisökningar som indikerats för det första halvåret, tyder på ett mera positivt marknadsklimat, vilket kommer att gynna BE Group.”

 

Idag, klockan 09.00, kommenterar Roger Johansson och Torbjörn Clementz utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för dem som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/begroup/objects/qpnbs80g

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:
Sverige: +46 (0)8 505 598 53, Storbritannien: +44 203 043 24 36 och/eller USA: +1 866 458 40 87

Roger Johansson, VD, BE Group AB
Tel. 46 (0)733 188 758, E-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD, BE Group AB
Tel. 46 (0)70 869 07 88 E-post: torbjorn.clementz@begroup.com

 

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2010 omsatte koncernen 5,1 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com