Svensk Handel AB

Positiv framtidstro bland handlarna

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 08:57 CET

Handlarnas framtidstro är fortsatt positiv, det visar handelsbarometern för oktober. Andelen handlare som förväntar sig att försäljningen i den egna butiken ökar under nästkommande kvartal sjunker visserligen jämfört med föregående månad. Men de handlare som tror på en försäljnings­ökning i detaljhandeln som helhet är fortsatt hög.

– Det är intressant att konstatera att drygt 60 procent upplever att den tuffaste konkurrensen kommer från befintliga aktörer i samma bransch.  Ungefär 30 procent av handlarna uppger att de vill öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda bättre service, säger Hans Löwlund, utvecklingschef på Svensk Handel.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i detaljhandeln som helhet, sjunker jämfört med föregående månad och landar på 6. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

I handelsbarometern för oktober ställdes frågan om vad handlarna anser är mest negativt för försäljningen i den egna butiken.

– Närmare hälften svarade att en höjd reporänta, med ökade räntekostnader för hushållen som följd, är den faktorn som påverkar försäljningen mest negativt, säger Hans Löwlund, utvecklingschef på Svensk Handel.

Rapporten över november månads Handelsbarometer finns på www.svenskhandel.se
______________________________________________________________________
För eventuella frågor kontakta:

Hans Löwlund, utvecklingschef Svensk Handel, 070-521 82 00, hans.lowlund@svenskhandel.se
Lars G. Ohlsson, pressekreterare Svensk Handel, 070-370 27 00, larsg.ohlsson@svenskhandel.se

Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Christian W Jansson och vd Dag Klackenberg.