Skövde kommun

Positiv kvartalsrapport för Skövde kommun

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:33 CEST

Prognos pekar på ett överskott på 30 mnkr vid årets slut.

Med nämndernas verksamhet för perioden januari – september som grund tyder en prognos från Ekonomistaben på att kommunen vid årets slut kommer att göra ett överskott på ca 30 mnkr. Det är en förbättring med drygt 14 mnkr jämfört med budget för 2005 och en förbättring med ca 10 mnkr jämfört med halvårsrapporten.

Bakom de positiva siffrorna ligger bl. a. att skolnämnden ökat sitt överskott från 6,1 till 18,5 mnkr. Kommunstyrelsens förväntade underskott har minskat från 3,4 till 0,1 mnkr. Utbildningsnämndens överskott ökar från 1,5 till 2,9 mnkr. Omvårdnadsnämndens prognos är nu ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med nollresultat vid halvårsrapporten.

Även pensionskostnader och arbetsgivaravgifter visar på ett överskott om drygt 4 mnkr medan skatteintäkterna och de generella statsbidragen ger ett underskott om ca 15 mnkr sammanlagt. Främsta orsaken är att LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) innebär att ett bidrag på 14,4 mnkr reducerats till en avgift på 4,2 mnkr.

Prognosen visar även att nettoinvesteringarna under året kommer att uppgå till ca 219 mnkr vilket är 18 mnkr mindre än planerat.

”Det känns mycket positivt att prognosen tyder på att vi börjar få vår ekonomi i balans igen” säger kommunstyrelsens ordförande Tord Gustafsson ”Vi har haft några ekonomiskt tuffa år och alla nämnder har fått jobba hårt med besparingar och att klara sina budgetar. Därför känns det skönt när detta arbete nu börjar ge resultat”.

Skövde kommun, 541 83 Skövde. Tfn: 0500-49 80 00
info@skovde.se

Kontakt
Tord Gustafsson
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande
0500-49 81 25

Birgitta Gunterberg
Ekonomichef
0500-49 87 66