Vägverket

Positiv olycksutveckling i Region Sydöst trots mörk september

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 08:35 CEST

Trots en fortsatt ökning av trafiken har antalet trafikdödade i Vägverket Region Sydöst en mycket positiv utveckling. 55 personer har rapporterats dödade till och med september månad 2003 vilket är en minskning med drygt en fjärdedel jämfört med samma period under 2002.

Vägverket Region Sydöst omfattar Östergötland, Jönköping, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Samtliga län i regionen har haft en minskning av antalet dödade i trafiken under perioden med undantag av Kronoberg som har en fortsatt negativ trend.

– Det är glädjande att konstatera att olycksutvecklingen är mycket positiv. Östergötland, Jönköping och Kalmar län har en kraftig minskning av antalet dödsolyckor. Man kan samtidigt konstatera att Kronobergs län tyvärr har en fortsatt negativ trend, säger Vägverkets trafiksäkerhetsexpert Stefan Bertilsson.

Dödstalet (40 omkomna) på det statliga vägnätet under perioden januari – september är det lägsta någonsin. I medeltal har 54 personer dödats per år på det statliga vägnätet åren 1998-2002 (perioden januari – september).

Färre unga dödas
En kraftig minskning har skett gällande trafikdödade i åldersgruppen 18-24 år där 4 personer har omkommit i denna åldergrupp under januari – september i år. De senaste årens dystra utveckling för denna grupp har länge varit oroväckande. Förhoppningen är att denna trend nu är bruten. En stark nedgång av antalet trafikdödade finns även i åldersgruppen 25-44 år.

Kontaktpersoner:
Stefan Bertilsson, tfn 036-19 20 99, mobil 070-203 71 96
Erik Olsson, tfn 036-19 20 95, mobil 070-240 20 67

Se bifogad statistik (pdf)
Region Sydöst