Famna

Positiv tillväxt för idéburen vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:30 CEST

Tillväxten är god för den idéburna vården och omsorgen. 
Det visar den tillväxtrapport som branschorganisationen Famna låtit göra. 
Under 2009 ökade omsättningen med elva procent bland de 44 medlemsorganisationerna.
- Det är många som vill verka för tillväxt och som planerar för expansion, både i befintliga och nya verksamhetsområdet, säger Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna.

I dagsläget saknas statstik som visar utvecklingen inom sektorn för idéburen vård och omsorg.  Famnas tillväxtrapport har tagits fram förbättra kunskaperna på området. Tillväxtrapporten bygger på inhämtad statistik från Famnas 44 medlemsorganisationers årsredovisningar och en enkät som skickades ut våren 2010. Ur årsredovisningarna har uppgifter inhämtats om ekonomiskt utfall och antalet anställda. Dessa har också legat till grund för en analys av intäkterna. I enkäten ställdes frågor om bland annat tillväxt, utveckling och hinder för tillväxt.

- För att kunna öka medlemsorganisationernas tillväxt krävs det att skapas stabila och förutsägbara förutsättningar som också bejakar de speciella förutsättningar som den idéburna organisationen har, menar Kerstin Eriksson.

Några av resultaten rapporten visar är att:

  • Famnas verksamhet har vuxit och omfattar nu 44 medlemsorganisationer med en total omsättning på 3 266 mkr.
  • Den samlade omsättningsökningen under 2009 var 11 procent, där de största organisationerna har haft den mest gynnsamma utvecklingen.
  • År 2008 hade Famnas medlemmar ett samlat underskott på 205,2 mkr. För år 2009 var det samlade resultatet ett överskott på 59,3 mkr.
  • Verksamhetsutvecklingen 2009 visar på en kraftig tillväxt både inom befintliga och nya verksamheter. Prognoser för 2010 pekar på en fortsatt kraftfull utveckling.
  • Externa hinder är framför allt problem i samband med upphandlingar följt av bristen på extern finansiering.

Detta är den andra tillväxtrapporten som tagits fram av Famna. Den tidigare speglade omsättningen under åren 2003-2008. Famna hade 2008 33 medlemmar med en sammanlagd omsättning på cirka 2 800 mkr.

För ytterligare kommentarer och frågor, kontakta Kerstin Eriksson, tel 08-546 949 32, 073-654 14 50.

Ladda hem hela tillväxtrapporten för idéburen vård och social omsorg på Famnas hemsida: www.famna.org.

Läs också Famnas generalsekreterares kommentar till tillväxtrapporten i Lars Petterssons blogg.

Presskontakt: Marie Louise Bergh, tel 076-541 10 26

Famna - branschorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte – arbetar för att synliggöra de mervärden och kvalitet som medlemsorganisationerna tillför vården och den sociala omsorgen i Sverige.