Bengtsfors kommun

Positiv trend håller i sig – Bengtsfors lokala företagsklimat på väg åt rätt håll!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:34 CEST

Svenskt Näringsliv kartlägger årligen företagsklimatet genom enkätundersökningar i alla Sveriges 290 kommuner genom enkätundersökning bland de lokala företagen. Näringsidkarnas svar ger ihop med statistiska fakta - om exempelvis utbildningsnivå, skattenivå mm - grunden för Svenskt Näringslivs uppmärksammade årliga ranking av kommunerna. Även om inte rankingen är färdig än ger enkätsvaren en tydlig bild av att Bengtsfors lokala företagsklimat utvecklas i positiv riktning!

- Vi är på rätt väg och att vi måste fortsätta att förbättra företagsklimatet genom ett gott samarbete mellan kommunledning och företagen samt företagen emellan. Hjälps vi bara åt så kommer vi att lyckas! Säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson (s).

Bengtsfors kommun klättrade 18 placeringar vid fjolårets ranking från Svenskt Näringsliv, den nya enkäten ger indikationer på att kommunen troligen kommer att förbättra resultatet ytterligare vid årets ranking, som presenteras inom några veckors tid. Svenskt Näringsliv menar att det tar tid att förbättra företagsklimatet, men det går och enkätsvaren visar nu på att Bengtsfors är på rätt väg för andra året i rad.

Undersökningen som genomfördes av Demoskop (under okt-dec 2005), på uppdrag av Svenskt Näringsliv har besvarats av 123 företagare i kommunen. Det innebär en svarsfrekvens på 62 % (den totala svarsfrekvensen bland samtliga kommuner var 61 %). Svaren visar att företagarna upplever en förbättrad attityd till företagande bland allmänhet, politiker, tjänstemän m.fl. Vidare anser man att kommunens service till företagen förbättrats. Även det sammanfattande omdömet om företagsklimatet har förbättrats i jämförelse med 2003 och 2004.

- Det känns bra att se att vårt långsiktiga arbete i samarbete med näringslivet med att förbättra förutsättningarna för företagande ger resultat. När dessutom resultatet förbättras för andra året i rad, känns det extra bra, säger kommunchef Solveig Andersson.

För Bengtsfors kommun

Sofia Magnusson
Informationsansvarig

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av kommunchef Solveig Andersson, tfn. 0531-526005 alt. 0709-377005 eller VD för Bengtsfors Utvecklings AB Per-Olof Larsson, tfn. 0531-528010.