Borås Wäfveri AB

Positiv uppgörelse träffad

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:14 CEST

En uppgörelse har träffats mellan Borås Wäfveri AB (BW) och International Finance Corporation (IFC). Uppgörelsen innebär att BW köper IFC`s fordran på BW`s dotterbolag Krenholm för 65% av det nominella värdet. Det har ett antal positiva effekter på Borås Wäfverier:

- soliditeten ökar kraftigt.
- koncernen gör en bokföringsmässig reavinst på ca 60 MSEK.
- finansieringen är tryggad för överskådlig tid

Totalt betalar BW 115 MSEK, vilket ger koncernen en bokföringsmässig realisationsvinst på ca 60 MSEK. Reavinsten påverkar koncernens resultat positivt och stärker koncernens egna kapital.

Betalningen har till största delen finansierats genom försäljning av två av koncernens fastigheter i Skene och Borås, vilket tidigare informerats om.

”Vi inom bolaget kan nu fokusera än mer på våra kunder och deras behov. Vi räknar därför med att vi kommer att kunna öka försäljningen framgent. Bolaget blir nu finansiellt starkt.” säger VD och koncernchef Thomas Widstrand.
”Uppgörelsen stärker vidare bolagets konkurrenskraft. Vår stora produktiva enhet i Estland, kan nu på allvar kan ta upp kampen om de intressanta kunder som avvaktat en långsiktig lösning för Borås Wäfveri som partner och leverantör.”

För vidare info

Thomas Widstrand, CEO, 033 -17 03 27, mobil 0705-47 18 10

Kjell Thörnbring, CFO, 033 -17 03 36, mobil 0703-11 90 25