Stockholms stad

Positiv utveckling för pensionärshushåll 2003

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:55 CEST

Utrednings- och statistikkontoret, Bo Karlsson, Telefon: 08-508 35 030, epost bo.karlsson@usk.stockholm.se

POSITIV UTVECKLING FÖR PENSIONÄRSHUSHÅLL 2003

Pensionärshushållen hade en positiv inkomstutveckling under 2003. För flera andra grupper minskade den disponibla inkomsten under året. Det visar rapporten Familjeinkomster 1998-2003 från stadens utrednings- och statistikkontor (USK).

Under femårsperioden 1998-2003 ökade den disponibla inkomsterna med 26 % för familjer i åldrarna 20-64 utan barn. För familjer med barn ökade den med 24 % och för pensionärsfamiljer med 20 %. De disponibla inkomsterna ökade snabbt fram till år 2000. År 2003 låg de kvar på samma nivå. Pensionärshushållen fick inte lika bra utveckling under år 2000, något de delvis hämtat in under 2002 och 2003.

Konsumentpriserna ökade under femårsperioden med endast 8 %.

De disponibla inkomsterna ökade under 2003 inte i samma takt som de sammanräknade förvärvsinkomsterna. Samtliga familjetyper fick behålla en mindre del av sina inkomster efter skatter och transfereringar än året innan.

Under femårsperioden ökade antalet familjer i åldrarna 20-64 år i Stockholms stad med 5 % medan pensionärsfamiljerna minskade med 7 %.


Läs rapporten Familjeinkomster 1998-2003 >>> http://www.stockholm.se/files/97600-97699/file_97678.pdf

Läs mer statistik om inkomster på USK:s webbplats>>> http://www.stockholm.se/templates/template_120.asp_Q_number_E_60795_A_category_E_24_A_topcategory_E_12789