Precise Biometrics AB

Positiv utveckling för Precise Biometrics - kvartalsrapport (Q3)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:04 CEST

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Delårsrapport för perioden januari – september 2010

  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 38,6 Mkr (36,5) och för tredje kvartalet till 12,2 Mkr (14,6).
  • Koncernens bruttoresultat för delårsperioden uppgick till 23,3 Mkr (19,5) och för tredje kvartalet till 6,9 Mkr (5,2).
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -10,2 Mkr (-24,6) och för tredje kvartalet till
    -5,2 Mkr (-13,0).
  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,08 kr (-0,23) och för tredje kvartalet till -0,04 kr (-0,12).
  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 30,9 Mkr (59,3).

Viktiga händelser under kvartalet

  • Precise Biometrics fick en order på hårdvara värd 2,4 Mkr i ett Match-on-Card-projekt för myndighetsanställda. Ordern är ännu en uppföljningsorder från en befintlig kund i Mellanöstern.

Händelser efter kvartalets slut

  • Precise Biometrics nigerianska partner Interswitch rullar ut ett deltats-ID med biometri från Precise Biometrics. Projektet är det första av sitt slag i världen och ID-kortet kan även användas för e-betalning. ID-kortsprogrammet kommer att rullas ut under de kommande åren och börja generera intäkter för Precise Biometrics under 2011. Ordervärdet är i dagsläget inte fastställt och kan därför inte kommuniceras.

För mer information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post
thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycks¬igenkänning. Teknikensäkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på
www.precisebiometrics.com