Svenska Spel

Positiv utveckling för Svenska Spel

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 16:16 CET

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2012 blev 5 138 miljoner kronor, en ökning med 132 miljoner kronor (2,6 %) jämfört med 2011.

– Vi visar det bästa rörelseresultatet någonsin med en rörelsemarginal som ligger i linje med ägarens mål. Ökningen beror framförallt på en stark försäljning av lotter, nummerspel och sportspel, både hos våra ombud och på nätet. Däremot tappar Vegas och Casino Cosmopol något, till följd av omfattande marknadsföring av liknande spelformer på nätet av spelbolag utan tillstånd, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

  • Lotteriinspektionen beslutade om ny begränsningsregel för Vegas som börjar gälla från 1 januari 2013. Med den nya regeln ändras villkoren för att bli samarbetspartner till Svenska Spel.
  • Svenska Spel certifierades i december för andra gången enligt European Lotteries spelansvarsstandard.
  • Svenska Spels marknadsandel för fjärde kvartalet uppskattas till drygt 49 % vilket är något lägre än för helåret 2011. Svenska Spel ökar sin marknadsandel i butikskanalen medan marknadsandelen online fortsätter att minska med anledning av en snabb tillväxt hos spelbolag utan tillstånd.
  • Vi börjar se effekterna av det kostnadseffektiviseringsprogram som initierades under 2012, framförallt under fjärde kvartalet.
  • Spelansvarsarbetet under 2012 har bland annat inneburit drygt 6 300 provköp hos ombud och affärspartners, att cirka 4 000 anställda hos ombud och affärspartners diplomerats i spelansvar, lansering av självtest i mobilen samt riktade ansvarsåtgärder mot riskgrupper unga män och medelålders kvinnor.
  • Sponsringssatsningen Svea lanserades under hösten, där 50 MSEK fördelas årligen av kunderna till breddidrotten. Syftet är en stärkt koppling till idrotten och ett ökat spelansvar genom att fler registrerar sina spel.

Perioden januari – december i korthet

-  Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 9 815 (9 687) MSEK, en ökning med 1,3 %.

-  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5 083 (4 940) MSEK, en ökning med 2,9 %.

-  Resultatet för koncernen uppgick till 5 138 (5 007) MSEK, en ökning med 2,6 %.

-  Rörelsemarginalen uppgick till 22,0 (21,9) %.

Fjärde kvartalet oktober – december i korthet

-  Nettospelintäkterna för koncernen ökade till 2 707 (2 689) MSEK, en ökning med 0,6 %.

-  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 439 (1 356) MSEK, en ökning med 6,1 %.

-  Resultatet för koncernen uppgick till 1 459 (1 378) MSEK, en ökning med 5,9 %.

-  Rörelsemarginalen uppgick till 23,0 (21,9) %.

Bokslutskommuniké januari–december 2012 hittar du här

Svenska Spels årsstämma hålls i Visby tisdagen den 24 april kl 13.00.

För mer information kontakta:
Lennart Käll, VD, tel 08-757 77 77.
Marie Loob, Finansdirektör/Vice VD, tel 0498-26 37 24.
Johan Tisell, Presschef, tel 070-322 55 21.

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag och ägs av svenska staten där hela vinsten går tillbaka till samhället. Bolagets uppdrag är att erbjuda roliga spel kombinerat med ett starkt socialt ansvarstagande. Visionen är att spel ska vara till glädje för alla. Bolaget erbjuder sport- och turspel via ombud, i mobilen och på www.svenskaspel.se, samt spel på värdeautomater (Vegas). I koncernen ingår också Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. I sortimentet återfinns flera kända varumärken, bland andra Triss, Lotto, Oddset och Stryktipset. Cirka 75 procent av den vuxna befolkningen spelar någon gång under året på något av bolagets spel och varje år betalar Svenska Spel ut vinster till ett värde av cirka 12 miljarder kronor. Svenska Spel är en av landets största idrottssponsorer med ett engagemang för både elitsatsningar, talangutveckling och en stark breddidrott.

I Svenska Spels medierum http://media.svenskaspel.se hittar du nyheter, pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.