TeleComputing Sweden AB

Positiv utveckling i 3:dje kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 12:00 CEST

TeleComputing 3:dje kvartalet 2004

• Omsättningen i det tredje kvartalet var MNOK 70,0 (MNOK 58,4 motsvarande period 2003), motsvarande en tillväxt på 20 %. Den organiska tillväxten under samma period var 10%.

• Orderingången i det tredje kvartalet uppgick till MNOK 51 (MNOK 41). Nyförsäljningen var MNOK 39 (MNOK 11).

• EBITDA före speciella poster i det tredje kvartalet uppgick till MNOK 10,5 (MNOK 8,9).

• Resultatet före skatt i det tredje kvartalet var MNOK 0,5 (MNOK -2,2)

Läs mer i rapporten: www.telecomputing.no