HQ Bank

Positiv utveckling inom samtliga områden

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:21 CEST

I samband med dagens årsstämma i HQ AB har VD Mikael König informerat styrelsen om följande.

Samtliga områden har haft en positiv utveckling under det första kvartalet och integrationsarbetet med HQ Direct har löpt över förväntan, vilket resultat i nya marknadsandelar.

Under årets första kvartal uppgick nettoinflödet inom HQ Private Bank till 1,6 Mdr SEK, varav 0,6 Mdr SEK var hänförligt till HQ Fonder. Den organiska tillväxttakten var 14,0 procent, vilket överstiger det finansiella målet. HQ Bank har därmed uppvisat ett positivt nettoinflöde varje kvartal under tio års tid. Vid utgången av kvartalet förvaltade HQ Bank 56,7 Mdr SEK.

Rörelseresultatet för det första kvartalet förväntas överstiga 35 MSEK.

Den fullständiga kvartalsrapporten offentliggörs den 21 april.


För ytterligare information:
Mikael König, VD och koncernchef HQ Bank, tel: +46 (8) 696 17 00.

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).