Artimplant AB

Positiva behandlingsresultat med Artelon® Tissue Reinforcement vid fotapplikationer

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:48 CEST

Dr. Jan Lidströms rapporterade erfarenhet på 20 patienter med mjukvävnadsdefekter i foten följda upp till fyra år samt en biomekanikstudie av Dr. Eric Giza bekräftar de positiva behandlingsresultat som fotkirurger har med Artelon® Tissue Reinforcement (ATR).

Fallrapporterna omfattande 20 patienter behandlade för mjukvävnadsdefekter i foten med ATR presenterades av Dr. Jan Lidström på den 7:e SICOT årliga internationella konferensen tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening (SOF). ATR användes till förstärkning av senor med bra kliniskt resultat. Den längsta uppföljningstiden var fyra år. Inga komplikationer noterades under uppföljningstiden. Dr. Jan Lidström på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg kommenterar:

“Fallstudierna visar våra goda resultat med ATR för att förbättra kliniskt utfall i olika fotapplikationer. Produkten ger mig extra säkerhet när patienten har dålig vävnadskvalitet. Vi har därför lagt till denna behandling bland våra operationsmetoder för den här typen av skador.”

Biomekanikstudien på hälsenerupturer presenterades av biträdande professor Eric Giza på American Orthopaedic Foot & Ankle Society’s årliga sommarmöte. Studien som utfördes på U.C. Davis i Sacramento, USA, visar att ATR signifikant ökar styrkan på en reparerad hälsena. Dr. Giza på U.C. Davis säger:

“Studieresultaten visar att användning av ATR ger en signifikant ökning i styrka av lagningen jämfört med att enbart använda suturer. Vid rekonstruktiv Akilleskirurgi tycker jag att ATR är optimal att hantera och förvånansvärt lätt att sy fast. Det finns många olika användningsområden för ATR vid komplicerade hälsenerupturer. Hittills har jag gjort cirka 15 operationer med utmärkt resultat.”

Hans Rosén, Artimplants VD, kommenterar:

“Dessa positiva data bekräftar vår dagliga kliniska erfarenhet där ATR är en etablerad lösning för fotkirurger när det finns behov för mjukvävnadsförstärkning. Under de senaste åren har flertalet studier initierats för att belysa och bekräfta ATR:s kliniska fördelar. Vi kan förvänta oss fler resultat från detta pågående arbete.”

För ytterligare information kontakta: Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros och förstärkning av skadad mjukvävnad. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2010, kl.08:45 (svensk tid).